Het verband tussen gehoorverlies en dementie

17 april 2023
dementie
Onderzoek
Nieuws

Een uitgebreide studie verricht door een team van internationale onderzoekers, heeft aan het licht gebracht dat gehoorverlies en dementie verband met elkaar houden. Uit een rapport van de Lancet Commission uit 2020 over de preventie van dementie, bleek dat gehoorverlies mogelijk verband houdt met ongeveer acht procent van de gevallen van dementie wereldwijd. Het gebruik van hoortoestellen zou zelfs een manier zijn om het risico op dementie te verminderen.

De voorspelling is dat dementie tegen 2050 wereldwijd 150 miljoen mensen zal treffen. Gehoorverlies van 20 dB of meer treft tien procent van de mensen van 40 tot 69 jaar, 30 procent van de 65-plussers en 70 tot 90 procent van de mensen van 85 jaar of ouder. Een paar onderzoeken hebben de relatie tussen het gebruik van hoortoestellen en dementie onderzocht en hun bevindingen waren inconsistent. Intussen worden er al sensoren gebruikt om de levensstijl van ouderen te monitoren, onder meer om in zorgcentra valrisico te verlagen of mensen in bepaalde ruimtes wel of niet toe te laten.

Dementie

"Er is steeds meer bewijs dat gehoorverlies misschien wel de meest invloedrijke beïnvloedbare risicofactor is voor dementie op middelbare leeftijd, maar de effectiviteit van het gebruik van hoortoestellen bij het verminderen van het risico op dementie is onduidelijk gebleven", zegt Dongshan Zhu, auteur van het onderzoek. "Onze studie levert het beste bewijs tot nu toe om te veronderstellen dat hoortoestellen een minimaal invasieve, kosteneffectieve behandeling kunnen zijn om de potentiële impact van gehoorverlies op dementie te verminderen."

De onderzoekers hebben de UK Biobank gebruikt om gegevens te bekijken van 437.704 mensen tussen de 40 en 69 jaar oud, die zelf hadden aangegeven een gehoorapparaat te gebruiken, en het risico op dementie van alle oorzaken en dementie die specifiek veroorzaakt wordt door Alzheimer, vasculaire dementie en niet-Alzheimer, niet-vasculaire dementie, te onderzoeken. Ongeveer driekwart van de deelnemers had geen gehoorverlies. Een kwart had enige mate van gehoorverlies en 11,7 procent daarvan gebruikte een gehoorapparaat.

Gehoorapparaat

De onderzoekers ontdekten dat deelnemers met gehoorverlies die geen gehoorapparaat gebruikten, een verhoogd risico hadden op dementie, in vergelijking met deelnemers met een normaal gehoor. Bij mensen met gehoorverlies die wel een gehoorapparaat gebruikten, werd geen verhoogd risico gevonden. Dit betekent dat mensen met gehoorverlies die geen gehoorapparaat gebruiken, ongeveer 1,7 procent risico lopen op dementie in vergelijking met degenen met normaal gehoor of degenen die een gehoorapparaat gebruiken, waarvan het risico 1,2 procent is.

"Bijna vier van de vijf mensen met gehoorverlies gebruiken geen gehoorapparaat in het Verenigd Koninkrijk", zegt Zhu. "Gehoorverlies kan al beginnen in iemands veertiger jaren, en er is bewijs dat geleidelijke cognitieve achteruitgang voorafgaand aan de diagnose van dementie, 20 tot 25 jaar kan duren. Onze bevindingen benadrukken de dringende noodzaak van vroege introductie van gehoorapparaten wanneer iemand gehoorproblemen begint te ervaren."

Andere factoren

Het onderzoek onderzocht ook hoe andere factoren, zoals eenzaamheid, sociaal isolement en depressie, de relatie tussen gehoorverlies en dementie zouden kunnen beïnvloeden. De gegevens suggereren dat minder dan acht procent van de associatie tussen de twee kan worden verwijderd door psychosociale problemen aan te pakken. Dit geeft aan dat het verminderen van het risico op dementie voornamelijk afkomstig is van het gebruik van gehoorapparaten in plaats van indirecte oorzaken.

De onderzoekers merken de beperkingen van hun onderzoek op, namelijk dat zelfrapportage het risico op vooringenomenheid met zich meebrengt, en dat de associatie tussen gehoorverlies en dementie het gevolg kan zijn van neurodegeneratie. Desalniettemin benadrukken ze dat hun bevindingen wijzen op de noodzaak van een samenlevingsbrede inspanning om het bewustzijn over gehoorverlies en de potentiële verbanden met dementie te vergroten, naast het verbeteren van de toegankelijkheid van gehoorapparaten.

Meer onderzoek is nodig om de oorzakelijke link tussen gehoorverlies en dementie te onthullen. "De onderliggende wegen die het gebruik van een gehoorapparaat en verminderd risico op dementie met elkaar verbinden, zijn onduidelijk", zegt Fan Jiang, hoofdauteur van de studie. "Verder onderzoek is nodig om een causaal verband en de aanwezigheid van onderliggende wegen vast te stellen."