ICT&health gestart met Academy voor coaching en training

ma 9 september 2019 - 14:30
Power_woman_1
Management
Nieuws

“Het beste uit mensen halen is meer dan ooit nodig in de zorg. Door een innoverende maatschappij en haar nieuwe spelregels zijn zorgorganisaties sterk onderhevig aan verandering. Wij zien dagelijks dat denken in oplossingen, beter communiceren en inspirerend leidinggeven van doorslaggevend belang zijn om mee te kunnen bewegen met alle nieuwe ontwikkelingen”, stelt José Coenders, trainer/coach en hoofdredacteur van ICT&health. Daarom is het kennisplatform op 1 september jl. gestart met de ICT&health Academy voor coaching en training van leiders en teams in de zorg. Ook biedt de Academy een training voor vrouwen die een leidinggevende functie ambiëren of hun positie in de boardroom willen versterken.

“Leiders van zorgorganisaties staan voor de uitdaging de ingrijpende transitie zodanig te begeleiden dat efficiënte, hoogwaardige en betaalbare patiëntenzorg de uitkomst is en blijft. Een obstakel op deze weg is de sterke ‘zo doen we het altijd’ cultuur’. De mindswitch naar het ‘samen anders doen’ blijkt vaak lastig”, is de ervaring van Coenders. Zij is al vele jaren actief als manager, coach en trainer van professionals, zowel binnen als buiten de zorg.

Om zorgorganisaties te ondersteunen bij de noodzakelijke veranderprocessen is de ICT&health Academy opgericht. Deze biedt momenteel persoonlijke coaching, teamcoaching en de training ‘Empowerment van vrouwen met ambitie’. “In de nabije toekomst worden hier ook andere trainingen, masterclasses en lezingen aan toegevoegd”, zegt Coenders, die de leiding heeft over het ICT&health Academy team dat wordt ondersteund door de gerenommeerde Redactieraad van ICT&health.

Anderen meenemen in verandering

Coenders geeft aan dat medewerkers directer relateren aan de realisatie van plannen en ambities, een belangrijke stap in de goede richting is. “Cruciaal is dat je hierbij als bestuurder uitgaat van je eigen inspiratie en kracht: wat is jouw doelstelling? Waar geloof je in? Wat is het bestaansrecht van jullie organisatie? Pas als dat helder is, kun je anderen meenemen in een verandering.”

Deze aspecten staan daarom centraal in de persoonlijke coaching voor leiders in de zorg, die Coenders verzorgt binnen de nieuwe ICT&health Academy.

Energie genereren in team

Als doorslaggevende succesfactor in een verandertraject noemt Coenders ook de vaardigheid gebruik te maken van ieders expertise en ervaring. “In tijden van verandering is de roep om sterk leiderschap vaak groot, maar juist dan is collectief leiderschap een betere optie: mensen aanspreken en mobiliseren voor het aanpakken van uitdagingen. Alleen als het geheel groter is dan de som der delen, kom je tot een optimaal resultaat.”

Haar ervaring is dat het ontwikkelen van goede samenwerking binnen een team aandacht en tijd vraagt. “Innoveren lukt het beste in een sfeer die energie geeft, inspireert en mensen doet groeien. Maar menselijke factoren als onuitgesproken frustraties of teamleden die op hun eigen eilandjes werken en onvoldoende met elkaar communiceren, staan verandering in de weg. Met onze teamcoaching maken we deze barrières inzichtelijk en helpen ze te doorbreken.”

Vrouwen empoweren

Naast coaching van leiders en teams in de zorg biedt de ICT&health Academy ook de tweedaagse training ‘Empowerment van vrouwen met ambitie’. “Hoewel de deelname van vrouwen in de boardroom tot meetbaar betere resultaten leidt, is maar een derde van de Nederlandse managers vrouw. De oorzaak daarvan ligt meestal niet in gebrek aan opleiding of ervaring, maar in mindset en het niet optimaal etaleren en benutten van de eigen kracht. En dat is heel goed te leren”, stelt Coenders.

Zij laat vrouwen ervaren hoe ze zichzelf en hun gedachtegoed effectief en doelgericht over het voetlicht brengen. De eerste trainingsdata zijn 23/24 september 2019 en 30 september/1 oktober 2019 op vergaderlocatie De Wolfsberg in Groesbeek. Aanmelden kan hier.