Richtlijnen voor inzetten zelfmeting bij thuismonitoring

22 augustus 2023
Man under stress measuring his blood pressure
Monitoring
Nieuws

Om zelfmetingen bij telemonitoring verantwoord in te zetten via de huisarts heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) het standpunt Zelfmetingen ontwikkeld. Dit standpunt beschrijft de kwaliteitskader van zelfmetingen. Zelfmetingen kunnen bijdragen aan goede zorg als aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Het is de bedoeling dat huisarts en patiënt samen duidelijk afspraken maken over het inzetten en het uitvoeren van zelfmetingen.

In de huisartsenpraktijk wordt al langere tijd geëxperimenteerd met zelfmetingen. Een zelfmeting is een meting door een persoon die zonder tussenkomst van een zorgverlener tot stand is gekomen. De uitkomst van de meting kan iets zeggen over de mate van de ziekte of over de gezondheid van een patiënt.

De afspraken die huisarts en patiënten over zelfmeting hebben gemaakt en relevante zelfmetingen worden geregistreerd in het medisch dossier van de patiënt. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de zorg die wordt geleverd en dat geldt ook voor het middel zelfmetingen bij een patiënt.

Randvoorwaarden zelfmeting

Zelfmetingen zijn niet nieuw en worden vaker gebruikt in de huisartsenpraktijk. Er waren echter geen duidelijke kwaliteitskaders beschreven. Het NHG-Standpunt Zelfmetingen bij telemonitoring helpt huisartsen en patiënten om zelfmetingen verantwoord in te zetten. De zelfmeting moet meerwaarde hebben en aan de verschillende, kwalitatieve randvoorwaarden voldoen die wetenschappelijk zijn onderbouwd. Het NHG werkt nog aan ondersteuning voor de registratie in het medisch dossier van de uitkomsten van zelfmetingen.

Effecten zelfmeting

Zelfmeten blijkt duidelijke positieve effecten te hebben, zoals meer motivatie om te gaan bewegen of gezonder te eten. Steeds vaker worden ook behandelingen zoals bloedtransfusies en dialyses aan huis verricht. En ook voor monitoring en nazorg hoeft men niet per se naar het ziekenhuis te gaan. Deze taken kunnen net zo goed thuis of bij een zorgpartner in de buurt worden uitgevoerd. Dit biedt meer gemak en comfort voor de patiënt. Verschillende zorginstanties merken ook dat met zelfmeting de eigen regie van patiënten bevorderd.

Hartrevalidatie

Ook in de hartrevalidatie worden mensen gestimuleerd via een app. Zo is er de Thuismeten app waarbij de patiënt eens per week kan invullen hoe het gaat op het gebied van slapen, stemming en gezond eten. Vervolgens wordt de patiënt, wanneer nodig, doorgestuurd naar de ‘Zelfzorg’-informatie in de app. Daar zijn ontspanningsoefeningen en andere tips te vinden. Uit onderzoek is gebleken dat het volgen van een hartrevalidatieprogramma net zo goed thuis als in het ziekenhuis kan plaatsvinden.