Nieuwe digitale infrastructuur voor JGZ richtlijnen

31 juli 2023
richtlijnen
Beleid
Nieuws

Bij JGZ is het project ‘digitale infrastructuur richtlijnen’ gestart. Gedurende twee jaar wordt een database ontwikkeld, waar de JGZ-richtlijnen op een goed vindbare wijze worden ondergebracht. Om dit mogelijk te maken worden álle richtlijnen de komende tijd omgezet in richtlijnmodules. Op de nieuwe database kunnen professionals uit de jeugdzorg straks sneller de juiste info vinden én gerichte feedback geven op de richtlijnen.

Het omzetten van de JGZ Richtlijnen naar modules en het herzien van verschillende richtlijnen, gebeurt de komende jaren (2023-2026) in fases. Er wordt hierbij gewerkt in vijf clusters: Opvoeden & Ondersteunen, Groei & Voeding, Psychosociaal & Gedrag, Ontwikkeling & Zintuigen en Het Lichaam. Stapsgewijs ontstaat er zo de komende jaren een nieuwe digitale infrastructuur voor de JGZ richtlijnen.

Van richtlijnen naar richtlijnmodules

Actuele, goed vindbare richtlijnen zijn belangrijk om jeugdigen en ouders de beste zorg te kunnen geven. De richtlijnen moeten gebaseerd zijn op de laatste wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk. Voor herziening, onderhoud en betere toegankelijkheid van de JGZ richtlijnen worden daarom de komende jaren (2023-2026) bestaande en nieuwe richtlijnen in kleinere eenheden, zogenaamde modules, opgedeeld. Dat maakt het makkelijker onderdelen te updaten zonder de hele richtlijn te herzien. Nieuwe kennis kan hierdoor sneller verwerkt worden in de richtlijnen en geïmplementeerd worden in de praktijk.

ZonMw & richtlijnen

De JGZ-richtlijnen worden ontwikkeld binnen het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2023-2026. In deze periode worden de richtlijnen dus ook omgezet in richtlijnmodules. Richtlijnen en andere kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zowel zorgprofessionals als de patiënt en diens naasten in de keuze voor de juiste zorgoptie. Daarom stimuleert ZonMW gericht de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening van kwaliteitsinstrumenten. Voorbeelden zijn keuzehulpen, richtlijnen, standaarden, patiëntinformatie en meetinstrumenten.

Nieuwe database met richtlijnmodules

In de nieuw te ontwikkelen database komen straks álle richtlijnmodules van JGZ te staan. Het voordeel is dat modules efficiënter herzien kunnen worden en gebruikers makkelijker feedback kunnen geven. Tevens kunnen op eenvoudige wijze verbanden tussen modules worden aangebracht. De gehele cyclus rond de modulaire ontwikkeling, het onderhoud en het gebruik van de JGZ-richtlijnen, wordt ingebed in de digitale structuur.  

Om de database aan te laten sluiten bij de uiteindelijke gebruikers en hun wensen en voorkeuren, wordt het ontwikkelingsproces goed afgestemd met gebruikersgroepen. Ruim een jaar geleden stelde het NCJ samen met een gebruikersgroep hiervoor een pakket van eisen op, die de basis vormt voor de nieuwe database. Als de volledige digitale infrastructuur voor de richtlijnendatabase gereed is, wordt deze in de praktijk getoetst bij twee JGZ-organisaties.