Informatiestandaard voor BgZ-uitwisseling opgeleverd

di 1 februari 2022 - 07:57
Computer-Zorg-Dokter
Digitalisering
Nieuws

Nictiz heeft de tweede toepassing waarvoor een informatiestandaard is vastgesteld, opgeleverd. Na MedMij is nu ook de informatiestandaard voor BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch-specialistische zorg klaar voor gebruik. De Basisgegevensset Zorg is een beknopte samenvatting van de toestand van de patiënt op een bepaald tijdstip. De informatiestandaarden worden door Nictiz, in samenwerking met het zorgveld, ontwikkeld en beheerd.

De Basisgegevensset Zorg (BgZ) speelt een belangrijk rol voor de continuïteit van zorg voor patiënten op het moment dat deze van de ene naar de andere zorgverlener overgaan. De BgZ zorgt namelijk voor een overzichtelijk, en beknopt, overzicht van de actuele gezondheidstoestand van de betreffende patiënt.

De eerste informatiestandaard, MedMij, bestaat al enige tijd en wordt op steeds meer plekken in het land, via gecontroleerde livegangen, uitgerold. MedMij zorgt voor de uitwisseling van de BgZ tussen zorgverlener en patiënt. De nieuwe, tweede, informatiestandaard die nu door Nictiz en het zorgveld ontwikkeld en in beheer genomen is, betreft het gebruik van de BgZ specifiek voor medisch-specialistische zorg.

Ontwikkeling informatiestandaard

De informatiestandaard BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch-specialistische zorg bestaat uit een functioneel en een technisch deel, en kwalificatiemateriaal. Er zijn twee standaard versies, de de BgZ2017 en de BgZ2020. Daarbij moet opgemerkt worden dat het technisch deel van de BgZ2020 in een later stadium opgeleverd zal worden. Bij het Nictiz kunnen de details van de standaard ingezien worden.

De informatiestandaard is echter maar één onderdeel waarmee de BgZ-uitwisseling voor medisch-specialistische zorg gerealiseerd kan worden. Naast deze standaard zijn daarvoor ook de kwaliteitsstandaard, de NEN-norm, de afspraken over de infrastructuur en de afspraken over juridische aspecten zoals toestemming patiënt nodig. Aan deze onderdelen wordt momenteel nog gewerkt.

BgZ en Wegiz

De BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch-specialistische zorg is een van de geprioriteerde gegevensuitwisselingen op de Meerjarenagenda Wegiz. Op dit moment betreft dit nog een wetsvoorstel. Doel van de Wegiz is wettelijk verplicht stellen van de elektronische gegevensuitwisseling. Daarbij spelen informatiestandaarden een belangrijke rol. Die geven namelijk invulling aan het eenduidig vastleggen en delen van informatie, rekening houdend met uniformiteit van zowel taal als techniek.

Onlangs heeft het Nictiz de podcast ‘Wettelijke verplichting helpt de zorg verder’ gepubliceerd. Daarin was ook uitgebreid aandacht voor de BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch-specialistische zorg. Ruud Lucas van Nictiz en Olaf Wilders van het ministerie van VWS spraken met Sabine Uitslag over wat de Wegiz inhoudt, wat de consequenties zijn en waarom de zorg er beter van wordt.