Isala zet in op duurzame digivaardigheid medewerkers

8 april 2022
nurse-with-tablet
Personeel
Nieuws

Isala maakt op structurele wijze werk van het trainen van digivaardigheid bij medewerkers. Hierbij wordt de digiscan als leidraad gebruikt. Op basis van die scans komen leervragen, benodigde leermiddelen en passende leerroutes naar boven. In de nabije toekomst wil de zorgorganisatie de koppeling kunnen maken met andere grote projecten binnen Isala, zoals de implementatie van Office 365 en Teams, Samen Veilig digitaal vooruit en Connected Care.

Het verbeteren van de digivaardigheid van alle Isala-medewerkers is belangrijk. Medewerkers die goed uit de voeten kunnen met digitale hulpmiddelen, kunnen zich beter focussen op hun grootste prioriteit: de zorg voor de patiënt. Isala wil digivaardigheden structureel inbedden in de organisatie en is druk doende met het project ‘Digibeter’.

Coronapandemie versnelt digitale uitdaging

Tijdens de coronapandemie in 2020 kwam het Isala ziekenhuis in Zwolle voor een aantal digitale uitdagingen te staan. Mayella Stremmelaar, adviseur leren en ontwikkelen binnen Isala in Zwolle:  “Artsen en verpleegkundigen moesten ineens gaan beeldbellen met patiënten en ook werd ‘BeterDichtbij’ vaker ingezet, een applicatie waarmee patiënten digitaal contact kunnen onderhouden met hun behandelaar. Door de pandemie moesten veel werkzaamheden online worden georganiseerd. We merkten dat een deel van de medewerkers moeite had met die omschakeling.”

Plan in één dag sessie

De uitdagingen die dit met zich meebracht werden op structurele wijze in kaart gebracht en aangepakt. Uiteindelijk was een goed contact met de coalitie Digivaardig in de zorg een goed uitgangspunt. In juli 2021 werd in verband met digivaardigheid een ‘plan in één dag’-sessie georganiseerd. Verschillende lagen en afdelingen binnen de organisatie hebben toen meegedacht over een passend ‘programma Digitale vaardigheden’ binnen Isala. Er werden drie uitgangspunten gedefinieerd. Ten eerste werd per medewerkersgroep vastgesteld met welke toepassingen ze te maken hebben, wat het startniveau was en welke eindtermen nodig waren. Ten tweede was er veel aandacht voor leren op maat en voortdurend blijven leren. Ten derde werd ingehaakt op de praktijk door in te spelen op  systemen rond zorgverlening en systemen om geïnformeerd te blijven.

Inbedden duurzame digitale vaardigheid

Het uiteindelijke doel van al deze inspanningen is meer werkplezier en meer aandacht voor de patiënt. Stremmelaar: “Aan de hand van deze uitgangspunten zijn we het project Digitale vaardigheden, dat we nu binnen Isala DigiBeter noemen, verder gaan uitrollen. We zijn om die reden een projectgroep gestart. We hebben er bewust voor gekozen om verschillende lagen en afdelingen van de organisatie bij het project te betrekken om het brede draagvlak in de organisatie te optimaliseren.”

Twee pijlers voor digivaardigheid

Digivaardig in de zorg heeft twee pijlers. De eerste is het bewustzijn vergroten dat digivaardigheid belangrijk is. De gedachte dat digitale vaardigheden erbij horen en dat je er iets voor moet doen om het te leren en op niveau te houden, is bij Isala stevig neergezet. Naast bewustwording is het nodig om daadwerkelijk structureel te werken met digitale hulpmiddelen ofwel ‘gewoon doen’ als tweedep pijler. Voor structurele inbedding in de organisatie zet Isala de zelfscan in voor digitale vaardigheden van Digivaardig in de zorg. Die scan is op maat aangepast voor de medewerkers van Isala. Tevens beschikt Isala inmiddels over een aantal digicoaches van verschillende afdelingen en met verschillende functies.

Uitdagingen omtrent digivaardigheid

Het project DigiBeter krijgt steeds meer inhoud en draagvlak. Toch liggen er uitdagingen om het nog beter te doen. Er is bijvoorbeeld een brede waaier aan leermiddelen zoals Digivaardig in de zorg, Noordhoff modules, leermiddelen vanuit de implementatie Office 365/Teams en bestaande handleidingen en trainingen binnen Isala. Uiteindelijk moeten daar meer eenheid in komen en moeten de meest geschikte leermiddelen worden gekozen. In de nabije toekomst wil de zorgorganisatie tot slot ook graag de koppeling maken met andere grote projecten binnen Isala, zoals de implementatie van Office 365 en Teams, Samen Veilig digitaal vooruit en Connected Care.