Kankeronderzoek gebaat bij Personal Health Train

23 augustus 2021
Tumorcellen
Onderzoek
Nieuws

De Personal Health Train is een oplossing om overal en altijd toegang te kunnen krijgen tot (patiënt)data, zonder dat die data daarvoor fysiek verplaatst moet worden. Op die manier kunnen de informatie en kennis van die internationale databronnen ontsloten worden voor onderzoeken naar, bijvoorbeeld, kanker. Binnen Nederland werkt het IKNL samen met TNO, LUMC, UMC Utrecht, Maastro en vele andere partijen om op deze nieuwe manier met data te werken.

Het algoritme van de Personal Health Train (PHT) rijdt als het ware als een trein langs verschillende databronnen om benodigde kennis voor onderzoeken op te halen. Met name bij kankeronderzoek biedt het gebruik van data uit verschillende internationale bronnen de nodige voordelen. Het ontsluiten van data ten behoeve van internationaal onderzoek is juridisch echter zeer complex. Wet- en regelgeving, zowel nationaal als internationaal, maken het verplaatsten van privacy gevoelige en medische data zeer moeilijk en soms zelfs onmogelijk.

Het concept van de PHT, waarbij de data dus niet verplaatst hoeft te worden, maakt het mogelijk de data uit andere landen toegankelijk te maken voor (inter)nationale onderzoeken. "De Personal Health Train heeft grote potentie om sneller van data te leren voor betere zorg. Daar kunnen meer zorgorganisaties en onderzoekers gebruik van maken om onderzoek en zorgverbetering te versnellen" zegt Gijs Geleijnse, senior data scientist bij IKNL.

PHT waardevol voor kankeronderzoek

De Personal Health Train is het een zeer waardevolle oplossing om data over kanker uit verschillende (internationale) bronnen te ontsluiten ten behoeve van onderzoeken die moeten leiden tot het reduceren van de impact van kanker. "De Personal Health Train ontsluit data over kanker om zorg en preventie sneller te verbeteren. Het is de enige manier om data over kanker uiteindelijk beschikbaar te houden voor onderzoek en voor betere zorg voor de patiënten van morgen. En de patiënt is de winnaar bij deze veranderingen. Want terwijl we sneller de zorg kunnen verbeteren met de data zijn er minder mensen die de privacygevoelige patiëntdata kunnen inzien", licht Geleijnse toe.

De voordelen van de PHT bieden ook binnen Nederland de nodige nieuwe mogelijkheden voor het verbreden van kankeronderzoek door het verrijken van data. "Vergoedingendata, vragenlijstdata ‘patient reported outcomes’, data uit verschillende zorginstellingen naast gegevens uit de kankerregistratie geven samen een veel breder en beter beeld van het pad dat de patiënt bewandelt en hoe het met hem of haar gaat. Het is onwenselijk om zoveel details over patiënten op 1 plek te hebben, maar de PHT zorgt ervoor dat niemand details van individuen kan inzien", aldus Geleijnse.

Personal Health Train concept

De PHT werkt op basis van het zogenoemde Secure Multiparty Computation (MPC). Dankzij de cryptografische technieken van de MPC, is het mogelijk dat meerdere partijen gezamenlijk aan data kunnen rekenen, alsof ze een gedeelde database hebben. Door de cryptografische versleuteling van de data wordt het delen van de data tussen bepaalde partijen mogelijk, zonder dat anderen, niet bevoegden, die data kunnen inzien. De betreffende deelnemende partijen bepalen wie de uitkomst van de berekeningen mogen inzien.

Met Personal Health Train verplaatsen de analyses zich naar de data, in plaats van andersom. Deze technologie is voor het eerst toegepast bij onderzoek naar de verschillen in overleving van mondholtekanker in Nederland en Taiwan.