KIC-call NWO voor minimaal invasieve medische interventies

17 december 2021
Chirurg-operatie-modern
Onderzoek
Nieuws

Begin 2022 lanceert NWO de KIC-call ‘Sleuteltechnologieën voor minimaal invasieve medische interventies’. Deze call richt zich op de transitie van invasieve naar minimaal invasieve interventies, aldus de wetenschapsfinancierder. Dergelijke interventies moeten een lang verblijf in het ziekenhuis voorkomen. Dat geeft burgers de mogelijkheid om snel weer actief deel te nemen aan de maatschappij. Om gezond oud te worden is het namelijk belangrijk om professioneel en sociaal te participeren in de samenleving, stelt de NWO.

Sleuteltechnologieën hebben een breed toepassingsgebied of bereik in innovaties en/of sectoren en zijn essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. De inzet van deze technologieën kan helpen om minimaal invasieve behandelingen te verbeteren en impact op patiënten te verkleinen. In de nu aangekondigde call for proposals gaat het om de volgende vier sleuteltechnologieën:

  • Robotica.
  • Sensoren en actuatoren.
  • Beeldvormende technieken.
  • Geïntegreerde fotonica.

Doel van de call

De KIC (Kennis- en Innovatie Convenant)-call ‘Sleuteltechnologieën voor minimaal invasieve medische interventies’ richt zich op het ontwikkelen van slimme medische technologie die effectieve minimaal invasieve interventies mogelijk maakt met zo min mogelijk nevenschade voor de patiënt. Om dit te realiseren, moet minimaal één van de hierboven genoemde sleuteltechnologieën ingezet worden.

Om het doel van de call te bereiken is een multidisciplinaire samenwerking tussen klinische en technische onderzoekers essentieel. Het consortium moet bestaan uit een combinatie van wetenschappers vanuit technische en medische disciplines. Het publiek-private onderzoek in het kader van de KIC-call moet zich richten op ontwikkeling van nieuwe innovatieve technologieën of het op innovatieve wijze combineren van bestaande technologieën, zodat zij toepasbaar zijn in een klinische omgeving. Ook het ontwikkelen van ondersteunende (digitale) technologieën is mogelijk.

Meer informatie over voorwaarden, budget en deadlines volgt bij de opening van de call. Deze gaat naar verwachting begin 2022 open.

Kennis- en Innovatieconvenant (KIC)

Het NWO-onderzoeksprogramma KIC richt zich op baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden investeren samen in bedrijfsmatige toepassing van kennis om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo verwacht de NWO banen en inkomsten in de toekomst veilig te stellen.

Dit is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 dat aansluit bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid. NWO brengt bedrijven en kennisinstellingen samen en financiert grensverleggend onderzoek op basis van hun innovatieve, impactvolle onderzoeksvoorstellen.

De NWO lanceerde eerder deze week de missiegedreven call for proposals ‘Zorg in eigen leefomgeving’. Die richt zich, binnen de programmering van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 op technologie en verplaatsing van zorg naar de eigen leefomgeving. Doel van deze zogenoemde KIC-call is het leveren van een bijdrage aan de gezondheid en zelfredzaamheid van burgers én deze te bevorderen en behouden.