Koppeling gegevens biedt meer inzicht in eerstelijns zorgpad

5 augustus 2021
Huisarts-dieet-dietist
Onderzoek
Nieuws

Voor bijna 11 procent van de patiënten bij de diëtist is binnen Nivel Zorgregistraties van kennisinstituut Nivel ook informatie bekend vanuit de huisartspraktijk. Koppeling tussen de datasets biedt meer inzicht over bijvoorbeeld onderliggende aandoeningen en medicatiegebruik. Hierdoor kan het zorggebruik en het zorgproces van specifieke patiëntgroepen in kaart worden gebracht.

Het Nivel verzamelt doorlopend de zorggegevens van verschillende patiëntgroepen binnen zijn registratiesysteem Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Recent bleek al dat koppeling van patiëntgegevens van de fysiotherapeut met die van de huisarts nieuwe informatie kan opleveren. Dit blijkt nu dus ook te gelden voor het koppelen van gegevens van de diëtist.

De praktijken binnen de diëtetiek- en huisartsregistratie die aangesloten zijn bij de Nivel Zorgregistraties zijn verspreid over het hele land, maar de populaties overlappen slechts deels. Uit onderzoek blijkt dat bijna 11 procent van de patiënten uit de diëtetiekregistratie ook bekend is in de huisartsregistratie. Van deze patiënten is de informatie van beide zorgverleners te koppelen. Deze gekoppelde patiënten blijken representatief voor alle diëtetiekpatiënten binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Koppeling biedt meer inzicht

Het koppelen van patiëntengegevens kan meer inzicht geven in het zorgproces en het beloop van gezondheidsklachten van een individuele patiënt, stelt het Nivel. Zo kan onderzocht worden wanneer specifieke patiëntgroepen bij welke zorgverlener komen, en in welke volgorde zorg wordt verleend. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk te onderzoeken hoeveel jaar na de diagnose diabetes iemand bij een diëtist komt, en welke factoren daaraan ten grondslag liggen. Verder maakt de koppeling het mogelijk om specifieke patiëntengroepen bij de diëtist met elkaar te vergelijken, zoals patiënten met en zonder medicatie.

De diëtetiekregistratie over 2019 uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bevat gegevens van ruim 71.000 patiënten. Voor deze patiënten is gekeken of er in 2019 ook huisartsdata in Nivel Zorgregistraties voorkwamen. Het koppelen van beide soorten data op patiëntniveau is gedaan op basis van BSN-pseudoniemen, waardoor de anonimiteit van patiënten – zoals altijd bij het werken met data van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn – ook bij dit onderzoek was gewaarborgd.