Tijdens de onlangs gehouden EU Gezondheidsraad in Spanje stond de verdere ontwikkeling van internationale digitale gezondheidszorg centraal.

Kuipers wil EPD’s ´openen´ met externe certificeringsplicht

Tijdens de informele EU Gezondheidsraad in Las Palmas de Gran Canaria, waren de hoofdthema’s digitale gezondheid en het streven naar een versterkte Europese Gezondheidsunie. Nederland sprak zich uit tegen zelfcertificering van ICT-leveranciers en benadrukte de noodzaak van certificering door derden om optimale interoperabiliteit en veiligheid van EPD-systemen te garanderen. Op die manier worden EPD’s straks meer open en kunnen medische gegevens beter worden uitgewisseld.

Afgevaardigden uit verschillende lidstaten, waaronder beleidsmakers en zorgprofessionals, discussieerden tijdens informele EU Gezondheidsraad over cruciale aspecten van de benodigde internationale digitale transformatie. Nederland sprak zich tijdens deze bijeenkomt krachtig uit voor het afdwingen van interoperabiliteit in elektronische patiëntendossiers (EPD’s) door middel van externe certificering.

Minister Kuipers vertegenwoordigde Nederland en benadrukte dat dit een noodzakelijke stap is om optimale uitwisseling van gezondheidsgegevens te waarborgen. De EU Gezondheidsraad, gehouden op 28 juli, stond volledig in het teken van het bevorderen van samenwerking tussen lidstaten voor een sterkere gezondheidsunie. Kuipers stuurde onlangs, op 29 augustus, een verslag van deze belangrijke bijeenkomst naar de Tweede Kamer. De volledige brief kun je hier lezen.

Op weg naar open EPD’s

Minister Kuipers had eerder in kamerbrieven, interviews en beleidsstukken al aangegeven zich in te zetten voor externe certificering van EPD-systemen. En tijdens de informele EU Gezondheidsraad heeft Nederland dit standpunt expliciet herhaald. Dit krachtige signaal is helemaal in lijn met de visie van Wegiz en de ontwikkelingen binnen de Europese Ruimte voor Gezondheidsgegevens (EHDS). Het is een beweging naar meer openheid in ICT-systemen, hetgeen cruciaal wordt geacht om de huidige knelpunten in de zorg-ICT-markt te verhelpen. Minister Kuipers, die voorheen terughoudend was over het afdwingen van openheid in EPD’s, lijkt met zijn recente uitspraken tijdens de EU Gezondheidsraad toch aan te willen sturen op meer dwingende maatregelen, zoals externe certificering.

Een logische stap, want ondanks dat leveranciers van EPD-systemen in de hele zorgsector actief zijn, kunnen de data binnen deze applicaties nog steeds niet  vrijelijk stromen. Dit wordt door steeds meer betrokkenen uit de zorgsector beschouwd als een fundamentele ontwerpfout in
zorg-ICT -systemen.  

Mentale gezondheid

Naast de kwestie van digitale gezondheid, stond de bevordering van mentale gezondheid hoog op de agenda van de Raad. Lidstaten, waaronder Nederland, benadrukten de noodzaak van een integrale benadering. Het besef groeit dat factoren buiten de directe gezondheidszorg, zoals leefomstandigheden en onderwijs, een aanzienlijke invloed hebben op mentaal welzijn. Specifieke strategieën en interventies werden besproken, met extra aandacht voor kwetsbare groepen zoals ontheemden, kinderen, jongeren, ouderen en migranten.

De informele EU Gezondheidsraad resulteerde uiteindelijk in steun voor verdere stappen richting een versterkte Europese Gezondheidsunie en bevestigde eensgezindheid over thema’s als digitale gezondheid, mentaal welzijn en strategische autonomie op geneesmiddelengebied.

EHDS van groot belang

De Europese Commissie benadrukte tijdens de bijeenkomst nogmaals het belang en de voordelen van het Europese Ruimte voor Gezondheidsgegevens (EHDS) voor betere toegang tot gezondheidsinformatie en de ontwikkeling van nieuwe medische producten. Lidstaten deelden hun nationale digitale gezondheidssystemen maar benadrukten ook de noodzaak om individuele rechten op toegang tot gezondheidsgegevens te beschermen.

De recente ontwikkelingen op de EU Gezondheidsraad hebben duidelijk gemaakt dat interoperabiliteit en openheid in EPD-systemen hoog op de agenda staan. Minister Kuipers’ pleidooi voor externe certificering markeert een verschuiving naar meer dwingende maatregelen om deze doelen te bereiken. Deze ontwikkelingen weerspiegelen niet alleen de visie van Nederland, maar ook een groeiend bewustzijn binnen de EU over de cruciale rol van digitale gezondheid in de toekomst van de gezondheidszorg.

ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
Treantprijs Alarmeringssysteem
Lim wint prijs met alarmeringssysteem voor ouderen
robot
Emotie-intelligente robot detecteert stress
innoveren
Philips mikt op meer mensgericht, duurzamer innoveren
dispenser
Medicijndispensers besparen Zuyderland Thuiszorg 24 fte´s  
injecties
Naaldloos injecteren verhoogt opties zelfmanagement
Gegevens delen data
Tweede ronde project ‘proactief gegevens delen in palliatieve fase’ start
Amphia Ziekenhuis digitale strategie.
Arnaud Kruizinga, CIO Amphia: 'Eerst de visie, dan de route'
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Robotecho genomineerd; App voor bipolaire stoornis, en meer
Oog staaroperatie
Operatiekamers vrij door SurgiCube bij staaroperaties
In het St. Antonius Ziekenhuis is ‘s werelds meest innovatieve defibrillator in een patiënt geplaatst.
Primeur met mini-defibrillator als erkende behandeloptie
Volg jij ons al?