Kunstmatige intelligentie overtreft op sommige gebieden oogartsen  

ma 11 maart 2024 - 11:36
oog
Onderzoek
Nieuws

Kunstmatige intelligentie is in staat om in sommige gevallen de prestaties van oogartsen te overtreffen. Dit blijkt uit onderzoek door een team van de New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai (NYEE). Uit hun onderzoek blijkt dat de resultaten van OpenAI's Generative Pre-training Model 4 (GPT-4) niet alleen overeenkomen met de diagnostische vaststellingen en behandelingsopties die oogartsen aangeven, maar deze zelfs overtreft als het gaat om glaucoom en netvliesaandoeningen.

De opmerkelijke resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in JAMA Ophthalmology. De impact van deze bevindingen is groot omdat het de mogelijkheid heeft om de patiëntenzorg  te verbeteren. Kunstmatige intelligentie om de ogen nauwkeurig te onderzoeken, wordt niet alleen gebruikt in de oogheelkunde, maar ook worden ingezet om de risico’s  op hartziekten of nierziekten te onderzoeken. De ogen blijken niet alleen een spiegel van de lichamelijke gezondheid, maar ook een beetje van de ziel. Zo kan AI inmiddels ook behulpzaam zijn bij het vaststellen van autisme.

Glaucoom en netvliesziekten

Het onderzoek naar de inzet van AI bij oogziekten was opvallend breed. Dr. Andy Huang, een expert in oogheelkunde aan NYEE, voerde samen met zijn team aan de Icahn School of Medicine op de berg Sinaï het onderzoek uit om de werkzaamheid van grote taalmodellen (LLM's) zoals GPT-4 te onderzoeken. Hij richtte zich met name op veel voorkomende oogaandoeningen zoals glaucoom en verschillende soorten netvliesziekten. Glaucoom, bekend als de 'stille dief van het gezichtsvermogen', wordt gekenmerkt door schade aan de oogzenuw en kan zelfs leiden tot verlies van het gezichtsvermogen als het niet snel wordt behandeld. Netvliesziekten omvatten een breed scala aan aandoeningen die invloed hebben op het lichtgevoelige deel van het oog, hetgeen kan leiden tot visuele beperkingen.

Oogartsen

Om de prestaties van AI vast te stellen werd een team samengesteld uit 15 personen en ChatGPT. Het menselijke team was samengesteld uit doorgewinterde oogartsen en gevorderde stagiairs. Zij kregen een reeks van twintig typische patiëntvragen over betreffende oogaandoeningen voorgelegd, maar ook specifiekere vragen afkomstig van praktijkcasussen. Ook ChatGPT4 werden deze vragen voorgelegd om te analyseren hoe goed het taalmodel dit aanpakte. GPT-4 beantwoordde de vragen opvallend nauwkeurig en kon wedijveren met de experts en overtrof hen zelfs in termen van volledigheid.  Op het gebied van glaucoom vertoonde GPT-4 zelfs topprestaties en bewees zodoende dat het de potentie heeft om een waardevolle copiloot te worden voor oogartsen.  

AI kan oogheelkunde veranderen

Door diagnostische hulp te bieden en mogelijk hun werklast te verlichten, vooral in ingewikkelde gevallen of wanneer ze met een groot aantal patiënten worden geconfronteerd, kan AI oogartsen waarschijnlijk effectief ondersteunen. Dr. Louis R. Pasquale, FARVO, hoofdonderzoeker van de studie en plaatsvervangend voorzitter van Oftalmologisch Onderzoek bij de afdeling Oogheelkunde, wijst op de mogelijkheden van AI bij het beheer van patiëntcasussen.

Hij trok een parallel tussen GPT-4 en de populaire AI-tool Grammarly, bekend om het verbeteren van de schrijfvaardigheid. Hoewel de onderzoekers het belang van aanvullende tests benadrukken, zijn de resultaten verrassend positief. Patiënten kunnen in de toekomst baat hebben als AI ingezet wordt bij routinematige oogonderzoeken. Kunstmatige intelligentie kan dan helpen bij het verminderen van wachtlijsten en verbeterde en snellere begeleiding en besluitvorming.

Kunstmatige intelligentie kijkt in de ogen

De inzet van kunstmatige intelligentie bij het diagnosticeren van oogziekten ontwikkelt zich de afgelopen jaren indrukwekkend snel.  Zo hebben onderzoekers van het Johns Hopkins Children’s Center in januari 2024 ontdekt dat een AI-gedreven oogonderzoek bij jongeren met diabetes, de kans op het vroegtijdig vaststellen van diabetische oogziekten kan vergroten. De AI-gedreven screening op diabetische oogziekten vergroot volgens de onderzoekers ook de kans dat patiënten hun ogen daadwerkelijk regelmatig hierop laten controleren.

Het besproken onderzoek uitgevoerd door het New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai (NYEE) heeft, in vergelijking met het onderzoek in het Johns Hopkins Childrens center, een bredere scope, omdat het niet alleen diabetische retinopathie omvat, maar ook andere retinale aandoeningen en glaucoom. Het richt zich op de algemene toepassing van AI (specifiek GPT-4) voor diagnose en behandeling binnen de oogheelkunde, terwijl het Johns Hopkins-onderzoek specifiek gericht is op het gebruik van AI voor de screening en vroege detectie van diabetische oogziekten bij jongeren.