LUMC: nieuw fonds versterkt toponderzoek  

2 september 2022
LUMC
Onderzoek
Nieuws

In Leiden gebeurt al veel state of the art onderzoek en daarvoor is onder meer een uitgebreide ICT-infrastructuur beschikbaar. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) introduceert het LUMC Donation Investment Fund speciaal gericht op de financiering en versnelling van uniek wetenschappelijk onderzoek. Op die manier hoopt het LUMC dat nieuwe wetenschappelijke uitvindingen de patiënt sneller bereiken. Donateurs bieden in de eerste fase van onderzoeksprojecten financiële steun via de twee fondsen van het LUMC Donation Investment Fund.

LUMC Donation Fund I en II

In totaal zijn er acht onderzoeksprojecten gekozen die versterkt worden met geldstromen uit het LUMC Donation Fund I en II. Het gaat stuk voor stuk om oplossingsgerichte onderzoeken voor problemen waar patiënten in de praktijk vaak mee te maken hebben. Er komt onder meer geld beschikbaar voor onderzoek naar een anti-kankergeneesmiddel voor oogmelanoom, het ‘zichtbaar’ maken van de malariaparasiet voor ons immuunsysteem en het maken van een draagbare MRI-scan om gewrichtsreuma eerder te kunnen herkennen.

Prof. dr. A.H.M. van der Helm-van Mil licht het laatste project toe op de website van LUMC: “In het LUMC wordt al decennia lang onderzoek gedaan om reumatoïde artritis in een vroeg stadium te herkennen. Met een MRI kan dit vroeger worden herkend, maar het maken van een MRI-scan is duur en een MRI-apparaat is nauwelijks te verplaatsen. Een draagbare MRI-scan zou die problemen op kunnen lossen.”

CBF-erkenningspaspoort

Wanneer er uit een project een succesvol product komt dat geschikt is voor de markt, start de tweede fase. In die fase kunnen dezelfde donateurs maar ook andere financiers investeren in een nieuw op te zetten bedrijf of een spin-off. De Bontius Stichting|LUMC heeft een CBF erkenningspaspoort en een ANBI-status. Zodoende zijn giften aan het Donation Investment Fund onder voorwaarden aftrekbaar voor zowel IB als VB.

Pancras Hogendoorn, decaan en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur, vertelt waarom het optuigen van deze twee fondsen noodzakelijk is: “Financiering van onderzoek uit de eerste geldstroom is niet toereikend. De overheid vindt dat het ook bij het private domein moet liggen. Daarom is er nu dit LUMC Donation Investment Fund. Het LUMC behoort tot de ‘Champions League’ van wetenschappelijk onderzoek en met dit fonds willen we onze research sneller naar de patiënt brengen.”