MIND onderzocht impact coronacrisis op de GGZ

1 april 2020
Portrait of a depressed young lady
Onderzoek
Nieuws

MIND, de koepelorganisatie van en voor mensen met psychische problemen en hun familieleden, heeft onderzoek gedaan naar de impact van de coronacrisis op patiënten die afhankelijk zijn van de geestelijke gezondheidszorg. De organisatie stelde die vraag aan 4000 leden uit haar achterban. Meer dan de helft van de respondenten ziet een duidelijke toename van de klachten, zo blijkt.

Naar aanleiding van het panelonderzoek, dat ook aandacht kreeg in het programma Kassa, heeft MIND een brief geschreven aan de Tweede Kamer waarin extra aandacht gevraagd wordt voor de problemen in de GGZ. Daarbij moet de continuïteit van de zorg de hoogste prioriteit krijgen, maar er is ook extra aandacht nodig voor mantelzorgers en naasten.

Negatieve én positieve effecten

De verergerende klachten die genoemd worden, zijn angst, depressiviteit, paniek en slecht slapen. Bij een deel van de ggz-patiënten speelt ook het verlies van sociale contacten en dagstructuur een negatieve rol. Die factoren leiden tevens tot meer eenzaamheid.

Maar er zijn ook ggz-cliënten die positieve gevolgen ondervinden van de coronacrisis. Zij geven aan dat de samenleving meer tot rust komt. Daarnaast helpt het feit dat veel mensen van slag raken sommige ggz-patiënten ook in positieve zin. Ze voelen zich niet meer zozeer een uitzondering.

Terwijl ongeveer de helft van de respondenten aangeeft dat ze de crisis de komende tijd zelf wel aankunnen, geeft eenderde aan dat ze daar waarschijnlijk niet in zullen slagen. Veel ondervraagde familieleden maken zich in deze tijd ook ongeruster. Zij vragen vooral ook aandacht voor cliënten die zorg mijden en toezicht en activering nodig hebben.

Meer e-health GGZ toepassingen

Uit het onderzoek blijkt ook dat ggz-behandelingen het vaakst wegvallen. In tegenstelling tot mantelzorg, e-health en de huisarts. Die vormen van zorg worden soms zelfs meer toegepast. Met name natuurlijk ook e-health zorgtoepassingen zoals behandelingen en gesprekken via beeldbellen. De ervaringen met deze alternatieven zijn wel wisselend, zo concludeert MIND uit het panelonderzoek. Voor bepaalde ggz-cliënten zijn online, of andere behandelingen op afstand, nu eenmaal niet geschikt.

Een andere positieve uitkomst is dat juist opvallend veel mensen zelf of binnen het eigen netwerk een oplossing weten te vinden. Zoals mensen die tijdelijk weer bij familie in huis gaan wonen. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met een mogelijk negatief effect voor mantelzorgers of ouders die daardoor een patiënt 24 uur om zich heen hebben. Dat kan tot spanningen en moeilijkheden leiden bij kwetsbare mensen.

De digitale Huiskamer

MIND is 17 maart gestart met een digitale Huiskamer; en livestream van 11-16 uur op werkdagen. Daar kunnen mensen elkaar online ontmoeten. Het is inmiddels duidelijk dat die digitale Huiskamer in een aantal behoeften voldoet. Mensen kunnen er terecht met vragen of als ze behoefte hebben aan contact. Denk aan familieleden en mantelzorgers. Of ouders die het zwaar hebben met de zorg voor hun autistische kind dat door de coronacrisis noodgedwongen thuis zit. Naast de livestream heeft MIND ook een Korrelatie-lijn waar mensen terecht kunnen met vragen en problemen.

De livestream van De Huiskamer vind je opYouTube, of via deze website. De hulplijn van MIND Korrelatie is op werkdagen te bereiken van 9-18 uur (wordt binnenkort waarschijnlijk uitgebreid naar 22 uur) op 0900-1450 (15 ct. per minuut). Tot slot is er ook een corona pagina waar veel informatie te vinden is.