Ministerie van VWS haalt en brengt inspiratie tijdens ICT&health World Conference

19 februari 2024
Bianca Rouwenhorst klein
Innovatie
Nieuws

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is met trots een van de hoofdpartners van de ICT&health World Conference 2024. Volgens het ministerie komen tijdens de conferentie belangrijke componenten aan bod die belangrijk zijn om de zorg van de toekomst goed te kunnen inrichten. VWS deelt via de verschillende sessies die er zijn graag de expertise die ze hebben maar doen ook graag ideeën en inspiratie op. “Van elkaar leren is een belangrijke rol tijdens de conferentie die wij voor ons zien”, aldus directeur Directie Informatiebeleid/CIO van het ministerie van VWS, Bianca Rouwenhorst.

De zorg in Nederland en ook daarbuiten staat voor grote uitdagingen. Denk alleen al aan de arbeidsmarkttekorten en de toenemende zorgvraag. Daarnaast speelt technologie een steeds belangrijkere rol in de zorgverlening. Zowel in Nederland als in de landen om ons heen. Om die uitdagingen en die veranderingen het hoofd te kunnen bieden, is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gevraagd regie te nemen.

Van gegevensuitwisseling naar databeschikbaarheid

In aanloop naar het congres spraken we Bianca Rouwenhorst over hun plannen, voornemens en wat we daarover tijdens de driedaagse conferentie kunnen ophalen: “Wij zetten in op de beweging van gegevensuitwisseling in de zorg naar databeschikbaarheid. Hierover hebben wij recent onze nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel gelanceerd die we samen met partijen uit de zorg hebben opgesteld. Nederland opereert in een wereld waarin internationale visies en initiatieven tot elkaar moeten relateren. En waarin we soms ook moeten samenwerken om de zorginnovatie internationaal aan te kunnen gaan. Wij willen zowel Nederland op de kaart zetten, alsook ons laten inspireren door nationale en internationale zorginnovaties. Wat wij beogen met onze nationale visie en strategie staat in verbinding met een globale beweging naar databeschikbaarheid.”

Inspiratie opdoen

Om de regie te kunnen hebben over de toekomst van de zorg, is volgens VWS de inzet van de mensen uit de zorg hard nodig. “Wij willen bezoekers van de ICT&health World Conference 2024 meenemen, laten meedenken, meepraten over en meedoen met ons beleid. De aanwezigheid van VWS op de ICT&health World Conference zien wij als een goede kans daarvoor. Door onze deelname zorgen we voor verbinding met het zorgveld. We kunnen zo het beleid en de programma’s die ten grondslag liggen aan de globale beweging naar databeschikbaarheid toelichten. Ook kunnen we inspiratie opdoen en dat meenemen voor ons nog verder te vormen beleid. We delen graag onze kennis met andere landen maar horen ook graag van hen waar zij mee bezig zijn op gebied van databeschikbaarheid.”

Internationaal netwerken voor zorgverbetering

Voor wat betreft het ministerie van VWS staan tijdens de conferentie vier woorden centraal: inspiratie, verbinding, samenhang en kennisdeling. Het ministerie vindt de line-up van tot dusver buitengewoon interessant en laat zich graag inspireren door (inter)nationale sprekers in de verschillende sessies.

“De internationale setting van de conference helpt ons ook om ons internationaal netwerk te versterken. We verwachten dat we de verbinding kunnen zoeken met de belangrijke actoren rondom de digitale transformatie van de zorg: van de zorgverleners tot aan met de ICT-leveranciers. Immers, samen maken we de toekomst van de zorg en alleen in verbinding met elkaar kunnen we samenhang vinden om de zorg toekomstbestendig te maken. Kennisdeling is daarom ook essentieel. De conferentie biedt een uitgelezen kans om kennis te delen op internationaal niveau.”

Verder praten op de beursvloer

VWS laat zich tijdens ICT&health World Conference 2024 in het MECC in Maastricht vertegenwoordigen door onder anderen demissionair minister Conny Helder. Zij spreekt over de digitalisering in de zorg. Bianca Rouwenhorst, directeur Informatiebeleid/CIO van het ministerie van VWS gaat in op de Nationale Visie en Strategie. En plaatsvervangend secretaris-generaal bij VWS en tevens nieuwe voorzitter van de Global Digital Health Partnership (GDHP), Abigail Norville praat over de ervaringen tot dusver en de toekomstige plannen en ontwikkelingen.

“Daarnaast bereiden we nog verschillende interessante breakout-sessies voor. Houd het programma dus goed in de gaten! Op de beursvloer bieden wij voldoende mogelijkheden om door te praten over alle onderwerpen die van belang zijn voor de beweging naar databeschikbaarheid in de zorg”, besluit Rouwenhorst.

Door innovation partner