MTB-app bundelt databases klinisch onderzoek kankerbehandeling

wo 2 mei 2018 - 17:34
Kanker-patient
Innovatie
Nieuws

Met een nieuwe app kunnen artsen voortaan eenvoudiger zien waar klinisch onderzoek naar nieuwe kankerbehandelingen wordt uitgevoerd. De MTB-app is een initiatief van het AMC en het Radboudumc. Alle oncologische trials in Nederland zijn via de app volledig te doorzoeken. Zo kunnen artsen hun patiënten met kanker attent maken op mogelijke nieuwe behandelmethodes.

Een Moleculair Tumor Board (MTB) is een relatief nieuwe overlegvorm tussen medisch specialisten van verschillende disciplines, waarin patiënten besproken worden op basis van het moleculair profiel van hun tumor.  De ondersteunend bedoelde MTB-app  is ontwikkeld op initiatief van prof. dr. Carla van Herpen, internist-oncoloog bij het Radboudumc, en prof. dr. Hanneke van Laarhoven, internist-oncoloog bij het AMC. De twee hoogleraren gaven in 2017 samen leiding aan een project om door heel Nederland moleculaire tumorboards (MTB’s) op te zetten.

Geen goed overzicht klinisch onderzoek

Tijdens dit project bleek dat de deelnemende artsen geen goed overzicht hadden van het klinische onderzoek dat voor hun patiënten van belang kon zijn. Het kan namelijk voorkomen dat tumoren op verschillende plekken in het lichaam op moleculair niveau sterke overeenkomsten vertonen. In dat geval ontstaan er nieuwe behandelopties: een prostaattumor zou dan behandeld kunnen worden met een therapie die bij een op moleculair niveau vergelijkbare vorm van borstkanker goede resultaten heeft laten zien. Voor een MTB is het belangrijk om gericht te kunnen zoeken in de beschikbare klinische trials, zoals naar specifieke biomarkers of andere moleculaire kenmerken. In de bestaande databases is dat niet mogelijk. Trials worden wel centraal geregistreerd in online databases zoals trialregister.nl, maar deze databases zijn beperkt doorzoekbaar. In de meeste gevallen kan alleen op de titel van een onderzoek worden gezocht. In de praktijk betekent dit dat vooral onderzoek te vinden is waarvan artsen het bestaan al kennen.

MTB-app bundelt databases

Via de MTB-app kunnen artsen de volledige tekst van oncologische trials uit verschillende databases (trialregister.nl, clinicaltrials.gov en oncokb.org) doorzoeken op meerdere kenmerken. Alle trials van Nederlandse instituten zijn opgenomen, evenals trials van nabijgelegen Belgische en Duitse instituten. Zo vergroot de app volgens de initiatiefnemers de effectiviteit van (regionale) moleculaire tumorboards, doordat het makkelijker wordt om patiënten te matchen met voor hen geschikte trials. De MTB-app wordt gefinancierd vanuit het Citrienfonds-programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’. Het Citrienfonds van de NFU en ZonMw is bedoeld om duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te faciliteren. Het programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ is gericht op het stimuleren van de vorming van regionale oncologienetwerken in Nederland, voor betere en efficiëntere oncologische patiëntenzorg. Een van de pijlers in het is de vorming van regionale Multi Disciplinaire Overleggen, waarvan regionale moleculaire tumorboards een voorbeeld zijn. Van de MTB-app is een iOS- als Android app beschikbaar in respectievelijk de Apple App Store en de Google Play Store. De app is gratis te downloaden en te gebruiken door zowel zorgverleners als voor patiënten. Effectief gebruik vergt echter wel medische kennis, zo wordt benadrukt. Gebruik door patiënten is dus niet de bedoeling.

Bestrijding darmkanker

Afgelopen maart werd er een vergelijkbaar initiatief gelanceerd op het gebied van oncologisch onderzoek. Het platform ‘Samen tegen Darmkanker’ moet er voor zorgen dat meer patiënten met darmkanker bij het onderzoek er naar betrokken worden. Meer gegevens van en over mensen met darmkanker moet ertoe bijdragen dat de bestrijding van de kankersoort op een hoger niveau getild wordt.