NHGDoc introduceert LabGuard voor laboratoriumbepaling

12 juni 2019
LabGuard
Technologie
Nieuws

NHGDoc introduceert de nieuwe oplossing LabGuard, een eenvoudige tool waarmee NHGDoc-gebruikers binnen één klik ondersteuning bij het zoeken naar de oorzaak van een afwijkende laboratoriumbepaling, zoals adviezen voor differentiële diagnose en suggesties voor aanvullend onderzoek en alternatieve medicatie hebben.

LabGuard zoekt naar mogelijke oorzaken die de afwijkende laboratoriumbepaling kunnen verklaren en bekijkt symptomen/klachten, diagnoses en mogelijke bijwerkingen van de actuele medicatie die een verklaring kunnen zijn van de afwijkende bloedwaarde. Verder geeft de oplossing adviezen voor het opstellen van een DD en suggesties voor aanvullend onderzoek en alternatieve medicatie.

In LabGuard zijn op dit moment alle elektrolytstoornissen opgenomen. In de pijplijn zitten anemie en leverfunctiestoornissen. LabGuard is gebaseerd op informatie uit de CBG Geneesmiddelendatabank, het Farmacotherapeutisch Kompas en de KNMP Kennisbank, het SAN Memoboek, het Acute Boekje van de Nederlandse Internisten Vereniging, de richtlijn Elektrolytstoornissen van de Nederlandse Internisten Vereniging, UpToDate en wetenschappelijke publicaties.

https://www.youtube.com/watch?v=nM7qJwDSUUg
LabGuard moet helpen bij het efficiënt zoeken naar afwijkende bloedwaarden. Ook geeft de oplossing adviezen.

LabGuard tot eind 2019 gratis te gebruiken

Alle NHGDoc-ters kunnen LabGuard sowieso tot eind 2019 gratis en geheel vrijblijvendgebruiken. De kosten voor LabGuard vanaf 2020 zijn eind 2019 bekend.

NHGDoc is een medisch beslisondersteunend systeem geïntegreerd in het Huisarts Informatie Systeem (HIS). De inhoud van NHGDoc is gebaseerd op de medisch inhoudelijke Standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en is tevens in samenwerking met het NHG tot stand gekomen. NHGDoc vertaalt richtlijnen naar digitale adviezen. De adviezen zijn afgestemd op de individuele patiënt. NHGDoc vergelijkt daarbij de informatie in het patiëntendossier met de aanbevelingen in de NHG-Standaarden op het gebied van dossier, beleid en medicatie.