Nieuwe informatiestandaard voor vaccinatie en immunisatie

di 7 juni 2022 - 08:38
vaccination-gcbf1cd1f9_1280
Standaarden
Nieuws

Nictiz levert in juni 2022 de eerste versie van de nieuwe informatiestandaard Vaccinatie en Immunisatie. Om ervoor te zorgen dat deze standaard zo goed mogelijk aansluit op de praktijk is er een openbare consultatie tot en met 30 juni 2022. Tegelijk vindt er een proof of concept procedure plaat voor de nieuwe ‘MedMij-gegevensdienst Vaccinaties’, die is bedoeld voor het voor het uitwisselen van vaccinatiegegevens naar de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van mensen.

Vlot en veilig vaccinatiegegevens met elkaar uitwisselen. Dat is iets wat zorgverleners al lang willen, gewoonweg omdat het de zorg ten goede komt. Het Nederlandse vaccinatiewerkveld is echter complex en betrokken partijen hebben eigen wensen en belangen. De bereidheid om concessies te doen is gegroeid toen de COVID-19-pandemie de noodzaak van standaardisatie benadrukte. Samen boeken de betrokken partijen succes: want nu is er dus de nieuwe  ‘informatiestandaard Vaccinatie-Immunisatie’ voor het uniform registreren en uitwisselen van vaccinatiegegevens. 

Feedback en inhoudelijke vragen

Partijen die interesse hebben in de standaard kunnen tot 30 juni 2022 de versie van de nieuwe informatiestandaard vaccinatie en immunisatie inzien. Vervolgens worden de betrokkenen, zoals leveranciers van zorginformatiesystemen of zorgverleners, uitgenodigd door de ontwikkelaar van deze nieuwe standaard (Nictiz) feedback te geven of te benaderen voor inhoudelijke vragen. Met deze informatiestandaard stelt Nictiz te voldoen aan een grote, actuele behoefte. Zorgverleners kunnen deze standaard straks gebruiken en ook burgers kunnen dankzij de standaardisatie hun vaccinatiegegevens raadplegen.

Gegevens over vaccinatie eenduidig registreren

Via de informatiestandaard kunnen zorgverleners vaccinatiegegevens eenduidig registreren en uitwisselen. Deze eerste versie is een opmaat naar een toekomstbestendige informatiestandaard vaccinatie en immunisatie voor alle betrokken partijen. De vaccinatiestandaard maakt het mogelijk afspraken te maken over hoe relatief eenvoudige informatie over vaccineren uit kan worden gewisseld. Voorbeelden zijn de uitwisseling van gegevens over Covid-19 of tetanus.

Informatiestandaard voor gehele Nederlandse vaccinatiezorg

Met de nieuwe standaard kunnen zorgverleners op eenduidige wijze informatie registreren en uitwisselen over de mate waarin burgers beschermd zijn. De informatiestandaard geldt voor de gehele vaccinatiezorg in Nederland. Concreet gaat het dan om vaccinaties binnen programma’s, zoals het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en andere publieke programma’s voor COVID-19 en de griep. Maar ook om vaccinaties binnen de reguliere, gezamenlijk gefinancierde zorg bijvoorbeeld voor mensen met afweerproblemen en om vaccinaties op de vrije markt voor onder meer vaccinaties voor werknemers of reizigers.