Nieuwe webmethodiek helpt mensen met depressie – onderzoek

vr 29 juni 2018 - 08:45
Outcome-feedback
Onderzoek
Nieuws

In het Verenigd Koninkrijk (VK) is positief gereageerd op een nieuwe methode om patiënten met een depressie actief te monitoren en zodoende de kans op achteruitgang van de mentale gezondheid met bijna 75 procent verlaagt.

De technologie, ook bekend onder de naam "Outcome Feedback", werd ontwikkeld door een team wetenschappers afkomstig van universiteiten uit het VK, Duitsland en Nederland in samenwerking met PCMIS¸ontwikkelaar van case managementsystemen voor de gezondheidszorg. Bij het onderzoek naar Outcome Feedback werd gebruikt gemaakt van data van meer dan 2.000 Britse patiënten. De data had betrekking op de gemoedstoestand van de patiënt die wekelijks een vragenlijst invulde op basis van bepaalde symptomen zoals angstgevoelens, rusteloosheid of een verstoord slaapritme. Deze data werd vervolgens ingevoerd in het case management systeem, dat op zijn beurt op zoek ging naar patiënten met soortgelijke symptomen om te kijken in hoeverre de behandeling aanslaat. Indien dit niet het geval was, kon de arts tijdig het behandelplan wijzigen en de kans op succes vergroten. Momenteel is het vaak zo dat patiënten die behandeld worden voor een depressie vaak na een aantal sessies afhaken omdat de methode niet aanslaat. Door op tijd het zorgaanbod passend te maken, hopen de onderzoekers dat patiënten langer therapietrouw blijven.

Award voor Nederlandse onderzoeker

Deze week heeft Kim de Jong, universitair docent bij Klinische Psychologie Universiteit Leiden tijdens het congres van de Society for Psychotherapy Research de prijs in ontvangst mogen nemen voor haar onderzoek naar psychotherapie. Dit onderzoek richt zich op Routine Outcome Monitoring (ROM) en het geven van feedback aan therapeuten over hoe hun patiënten vooruitgaan in de behandeling. ROM is in de afgelopen 10 jaar wereldwijd op grote schaal geïmplementeerd in GGZ instellingen. En hoewel onderzoek aantoont dat ROM een effectieve methode is om uitkomsten te verbeteren, is er aardig wat variatie in hoe groot het effect is. Het onderzoek van de Jong richt zich op het identificeren van effectieve elementen van ROM feedback, met specifieke interesse voor de rol van de therapeut.