Nivel toont overzicht ontwikkeling telecom in de zorg

do 17 mei 2018 - 18:07
telecom-health
eHealth
Nieuws

In het kader van de Werelddag van de Telecommunicatie publiceert Nivel vandaag een overzicht van de trends en ontwikkeling ten aanzien van de digitalisering van de zorg. De organisatie laat vooral zien in welke mate patiënten telecom gebruiken om in contact te komen met hun huisarts.

Volgens Nivel bestond twee jaar geleden ruim een kwart (28%) van de consulten uit een telefonisch consult en minder dan een procent (0.7%) uit een e-mailconsult. Het merendeel van de consulten bestond uit een bezoek aan de huisartsenpraktijk (66%) en het resterende deel uit huisbezoeken (5%). Niet elk telefonisch contact met de huisarts wordt als telefonisch consult gerekend, maar alleen wanneer het gaat om vervanging van een spreekuurconsult wordt dit als zodanig gedeclareerd. In 2016 ging het in Nederland om een totaal van 4261 consulten per 1000 patiënten. Deze cijfers zijn op basis van zorgregistraties (eerste lijn) van 1,4 miljoen patiënten verdeeld over 350 praktijken. Bij patiënten van 18 jaar en ouder is over de periode van 2011-2016 een zeer lichte stijging te zien in het aandeel telefonische en e-mailconsulten. Het gebruik van e-mail is vooral toegenomen in de groep 18-64 jaar. Telefonische consulten worden vooral gevoerd met oudere patiënten en het aandeel telefonische consulten is voor alle leeftijdsgroepen licht gestegen de afgelopen jaren.

Nog veel onduidelijkheid over gebruik e-consult

In de jaarlijkse ehealth-monitor van Nivel, schrijft de organisatie dat er al een redelijk aanbod aan online diensten bestaat, maar dat veel mensen niet weten wat de mogelijkheden zijn. Ook houden mensen vast aan oude gewoontes, zoals bellen voor een afspraak. Artsen bieden hun patiënten langzaam maar zeker meer mogelijkheden voor online inzage in hun medische gegevens, vooral voor voorgeschreven medicatie. Meer weten over zinnige zorginnovaties én de implementatie?  Honderden zorgprofessionals krijgen tijdens de ICT&health World Conference op 22 juni inzichten, antwoorden, handvatten en de beste voorbeelden.  Wilt u ook aanwezig zijn? reserveer dan hier uw (voor de zorg gratis) toegangsticket! Want ook dit keer geldt, op is echt op.