Nog veel verbetering mogelijk in aanpak Samen Beslissen

wo 12 december 2018 - 10:47
Nieuws

Als patiënten samen met hun behandelaar besluiten over de behandeling nemen, zijn patiënten hierover meer tevreden en worden betere behandelresultaten bereikt dan wanneer besluitvorming niet in overleg plaatsvindt. Toch is in de manier van samenwerken bij het nemen van behandelbesluiten nog veel te verbeteren. Dat concludeert gezondheidswetenschapper en verpleegkundige Margot Metz vandaag in haar promotieonderzoek.

Metz onderzocht meer specifiek de toegevoegde waarde van samen beslissen voor patiënten en behandelaars in de specialistische ggz. Samen Beslissen staat hier voor een aanpak waarbij patiënten samen met hun naasten en behandelaars met behulp van ieders kennis en ervaring in dialoog besluiten nemen over keuzes in de behandeling. Routine Outcome Monitoring (ROM), het met behulp van vragenlijsten gedurende de behandeling feedback krijgen over het herstel van de patiënt, en e-health toepassingen werden hierbij ondersteunend ingezet.

Toepassing Samen Beslissen kan beter

Metz stelt dat de toepassing van Samen Beslissen in de behandelpraktijk beter kan, terwijl patiënten en behandelaars ROM-uitkomsten inmiddels al wel volop gebruiken in de behandeling. De geëvalueerde werkwijze heeft dan ook nog niet voor alle patiënten het gewenste resultaat gehad. Met name de subgroep patiënten met een depressie had wel profijt van deze aanpak. Metz adviseert om verder te investeren in gepersonaliseerde interventies, vooral gericht op het naar behoefte ondersteunen van patiënten bij Samen Beslissen. Dat kan bijvoorbeeld door inzet van ervaringsdeskundigen, training & coaching en met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Het is volgens Metz ook belangrijk om parallel hieraan de effectiviteit ervan nader te onderzoeken.

Verdediging proefschrift

Margot Metz is werkzaam bij GGz Breburg. Haar promotie onderzoek voerde ze uit in het Trimbos-instituut en GGz Breburg in samenwerking met Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling psychiatrie en EMGO instituut. Het landelijke onderzoek is gebaseerd op het Doorbraak ROM-project, dat werd gefinancierd door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Metz verdedigt haar proefschrift ‘Shared Decision Making in mental health care: the added value for patients and clinicians’ vandaag om 13.45 uur.

Meer regie patiënt

Samen beslissen is één van de pijlers onder het concept van patiënten meer de regie over hun eigen gezondheid geven. VWS verhoogde in dit kader afgelopen juli het beschikbare subsidieplafond voor de stimuleringsregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg in 2018 eenmalig met 6,1 miljoen euro. Voor jaargang 2018 (de projecten lopen in totaal 2 jaar, tot 2020) kwam daarmee 11,1 miljoen euro beschikbaar voor 16 zogeheten voorlopers in de tweedelijnszorg die dit najaar volgens Zorginstituut Nederland van start zouden gaan. In 2018 hebben 52 samenwerkende partijen een subsidieaanvraag ingediend op basis van het thema voor 2018: het gebruiken van uitkomstinformatie voor samen beslissen.

Digitale beslisondersteuning

De Patiëntenfederatie Nederland ondersteunt via de Vliegwielcoalitie initiatieven op het gebied van digitale beslisondersteuning, zodat artsen en patiënten samen tot de beste behandeling kunnen komen, zoals wel of geen operatie. In augustus stelde de federatie nog dat betere communicatie tussen patiënt en zorgprofessionals zoals specialisten de kans op fouten tijdens bijvoorbeeld een operatie kan verminderen. In het vandaag uitgekomen nummer van ICT&health en in komende nummers wordt aandacht besteed aan de stand van zaken van het Vliegwiel-initiatief.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!