NVZ start pilot met meten patiëntenervaringen

6 december 2019
stethoscope-1584223_1920
Onderzoek
Nieuws

De NVZ is gestart met een pilot om via een gestandaardiseerde en gevalideerde online vragenlijst patiëntervaringen (PREMs) te meten. Aan de pilot doen 17 instellingen mee. Patiënten zijn steeds beter geïnformeerd en nemen een actievere rol in hun behandeling. De ziekenhuizen willen weten hoe hun patiënten de geleverde zorg ervaren, stelt de organisatie.

De NVZ heeft een geavanceerd onderzoeksinstrument voor de metingen geselecteerd, dat specifiek is ingericht voor zorginstellingen. Met weinig inspanning krijgen ziekenhuizen hiermee volgens de NVZ snel inzicht in de waardering van patiënten op essentiële thema’s.

De waardering van patiënten kan een ziekenhuis afzetten tegen de scores van andere instellingen, waarmee dus een benchmark tot stand komt. De ziekenhuizen kunnen de scores vervolgens met elkaar bespreken. Een bijkomend voordeel van een geharmoniseerde uitvraag is dat stapeling van uitvragen, en dus het overvragen van patiënten, wordt voorkomen.

De NVZ is gestart met de pilot om te onderzoeken of deze meting interessant is om aan al haar leden aan te bieden. De pilot maakt onderdeel uit van het programma Waardegedreven zorg van de NVZ.

Waardegedreven zorg

Waardegedreven Zorg heeft als doel de beste uitkomsten voor de patiënt, tegen de laagste kosten en op een patiëntgerichte manier. Waardegedreven Zorg biedt een nieuwe blik op de toekomst van zorg zodat het Nederlandse zorgstelsel toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit blijft voor alle inwoners.

Onderdeel van Waardegedreven zorg is het structureel meten van uitkomsten. Dit leidt op twee manieren tot kwalitatief betere zorg. 

  • Uitkomsten meten 
    In de eerste plaats kunnen de gemeten uitkomsten in de spreekkamer met de patiënt worden besproken. Als de behandelmogelijkheden toenemen, is het steeds belangrijker dat zorgprofessionals samen met de patiënt alle mogelijkheden bespreken en samen tot de beste keuze komen. De patiënt weet zelf welke zorg het best aansluit op zijn wensen en situatie. Wat de beste beslissing is, kan per patiënt verschillen. Juist vanwege die verschillen is het zo belangrijk dat de zorgverlener en patiënt met elkaar in gesprek gaan en samen het pad kiezen dat aansluit op de persoonlijke situatie van de patiënt. Een goed gesprek staat hierbij centraal. Het gesprek over uitkomsten die er voor de patiënt toe doen.
  • Leren en verbeteren 
    In de tweede plaats bieden uitkomsten een belangrijk kader voor leren en verbeteren. Hoe meer inzicht we krijgen in de waarde die de behandeling voor patiënt oplevert , hoe beter we de zorg kunnen verbeteren. Transparant zijn over de geleverde kwaliteit van zorg is vanzelfsprekend.