NVZ start pilot met meten patiëntenervaringen

De NVZ is gestart met een pilot om via een gestandaardiseerde en gevalideerde online vragenlijst patiëntervaringen (PREMs) te meten. Aan de pilot doen 17 instellingen mee. Patiënten zijn steeds beter geïnformeerd en nemen een actievere rol in hun behandeling. De ziekenhuizen willen weten hoe hun patiënten de geleverde zorg ervaren, stelt de organisatie.

De NVZ heeft een geavanceerd onderzoeksinstrument voor de metingen geselecteerd, dat specifiek is ingericht voor zorginstellingen. Met weinig inspanning krijgen ziekenhuizen hiermee volgens de NVZ snel inzicht in de waardering van patiënten op essentiële thema’s.

De waardering van patiënten kan een ziekenhuis afzetten tegen de scores van andere instellingen, waarmee dus een benchmark tot stand komt. De ziekenhuizen kunnen de scores vervolgens met elkaar bespreken. Een bijkomend voordeel van een geharmoniseerde uitvraag is dat stapeling van uitvragen, en dus het overvragen van patiënten, wordt voorkomen.

De NVZ is gestart met de pilot om te onderzoeken of deze meting interessant is om aan al haar leden aan te bieden. De pilot maakt onderdeel uit van het programma Waardegedreven zorg van de NVZ.

Waardegedreven zorg

Waardegedreven Zorg heeft als doel de beste uitkomsten voor de patiënt, tegen de laagste kosten en op een patiëntgerichte manier. Waardegedreven Zorg biedt een nieuwe blik op de toekomst van zorg zodat het Nederlandse zorgstelsel toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit blijft voor alle inwoners.

Onderdeel van Waardegedreven zorg is het structureel meten van uitkomsten. Dit leidt op twee manieren tot kwalitatief betere zorg. 

  • Uitkomsten meten 
    In de eerste plaats kunnen de gemeten uitkomsten in de spreekkamer met de patiënt worden besproken. Als de behandelmogelijkheden toenemen, is het steeds belangrijker dat zorgprofessionals samen met de patiënt alle mogelijkheden bespreken en samen tot de beste keuze komen. De patiënt weet zelf welke zorg het best aansluit op zijn wensen en situatie. Wat de beste beslissing is, kan per patiënt verschillen. Juist vanwege die verschillen is het zo belangrijk dat de zorgverlener en patiënt met elkaar in gesprek gaan en samen het pad kiezen dat aansluit op de persoonlijke situatie van de patiënt. Een goed gesprek staat hierbij centraal. Het gesprek over uitkomsten die er voor de patiënt toe doen.
  • Leren en verbeteren 
    In de tweede plaats bieden uitkomsten een belangrijk kader voor leren en verbeteren. Hoe meer inzicht we krijgen in de waarde die de behandeling voor patiënt oplevert , hoe beter we de zorg kunnen verbeteren. Transparant zijn over de geleverde kwaliteit van zorg is vanzelfsprekend. 

ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
innoveren
Philips mikt op meer mensgericht, duurzamer innoveren
dispenser
Medicijndispensers besparen Zuyderland Thuiszorg 24 fte´s  
injecties
Naaldloos injecteren verhoogt opties zelfmanagement
Gegevens delen data
Tweede ronde project ‘proactief gegevens delen in palliatieve fase’ start
Amphia Ziekenhuis digitale strategie.
Arnaud Kruizinga, CIO Amphia: 'Eerst de visie, dan de route'
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Robotecho genomineerd; App voor bipolaire stoornis, en meer
Oog staaroperatie
Operatiekamers vrij door SurgiCube bij staaroperaties
In het St. Antonius Ziekenhuis is ‘s werelds meest innovatieve defibrillator in een patiënt geplaatst.
Primeur met mini-defibrillator als erkende behandeloptie
Bernhoven patiëntenportaal
Bernhoven lanceert nieuw patiëntenportaal
hersenimplantaten
Neuralink mag hersenimplantaten op mensen testen
Volg jij ons al?