NZa stelt zes facultatieve prestaties voor telemonitoring vast

do 7 oktober 2021 - 15:53
Monitoring-Thuis
Monitoring
Nieuws

De NZa heeft zes nieuwe facultatieve prestaties vastgesteld die nu voor alle ziekenhuizen beschikbaar zijn. Met de komst van deze zes nieuwe facultatieve prestaties, oorspronkelijk aangevraagd door het OLVG Ziekenhuis en Zilveren Kruis, wordt de bekostiging van telemonitoren bij de volgende zes veelvoorkomende aandoeningen mogelijk gemaakt: hartritmestoornissen, hypertensie, hartfalen, pijn op de borst, COPD en astma.

De meerwaarde van telemonitoring heeft zich de afgelopen anderhalf jaar in het bijzonder bewezen. Het is niet alleen een waardevolle vorm van digitale zorg maar tevens ook een belangrijk onderdeel van passende zorg. De voordelen van telemonitoring zijn ook al vaker aan de orde gekomen.

Patiënten hoeven minder vaak naar het ziekenhuis omdat de controle's (deels) op afstand uitgevoerd kunnen worden en de patiënt ook op afstand in de gaten gehouden wordt. Op het moment dat de controles daar aanleiding toe geven kan direct ingegrepen worden. Telemonitoring biedt patiënten meer persoonsgerichte zorg en meer regie in hun behandelproces.

Facultatieve prestaties voor telemonitoring

Uiteraard is het van groot belang dat ook de bekostiging van telemonitoring goed geregeld wordt. De nieuwe facultatieve prestaties werden gezamenlijk aangevraagd door het OLVG ziekenhuis en Zilveren Kruis. Vanaf dit jaar is deze aanvullende mogelijkheid in de bekostiging binnen de medisch-specialistische zorg ingevoerd. Andere ziekenhuizen die deze vorm van zorg willen aanbieden kunnen daarvoor nu ook de nieuwe prestaties voor monitoring op afstand gebruiken. Het is wel zaak dat zijn daarvoor een contract aangaan met een zorgverzekeraar.

De NZa stimuleert het gebruik van facultatieve prestaties. Het biedt zorgaanbieders en zorgverzekeraars namelijk de mogelijkheid om zorg (regionaal) anders te organiseren. Een ontwikkeling die nodig is om de zorg toekomstbestendig én voor iedereen bereikbaar te houden. "De vergrijzing, het tekort aan zorgverleners en de snelle technologische ontwikkelingen vragen om nieuwe oplossingen. De nieuwe facultatieve prestaties voor monitoring op afstand sluiten goed aan bij de landelijke ambities van ziekenhuizen om meer zorg op afstand te leveren, daar waar het kan en wenselijk is", aldus de NZa in het persbericht.

De NZa werkt inmiddels al aan een nieuwe structurele bekostiging van telemonitoren per 2023. Dat doet men samen met branche- en beroepsorganisaties en zorgverzekeraars. Een van de doelstellingen voor die nieuwe bekostiging is het bieden van voldoende ruimte aan de snelle ontwikkelingen die er zijn rond telemonitoren.