Onderzoek naar effectiviteit e-health in huisartsenzorg

do 23 december 2021 - 07:59
Beeldbellen-Dokter-a
Onderzoek
Nieuws

De vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht gaat onderzoek doen naar de effectiviteit van e-health in de huisartsenzorg. Opdrachtgever van het onderzoek is het ministerie van VWS naar aanleiding van een verzoek vanuit koepelorganisaties NHG, LHV en InEen om meer inzicht te krijgen in het effect van e-health toepassingen in de huisartsenzorg. Het gebruik daarvan is sinds de start van de coronapandemie fors toegenomen.

Met het onderzoek willen de koepelorganisaties onder andere inzichten en antwoorden krijgen voor onderwerpen als welke e-health toepassingen van waarde zijn voor welke situaties. Maar ook of e-health van waarde is voor het oplossen van personeelstekorten en andere uitdagingen in de huisartsenzorg.

Een derde onderwerp waar de koepelorganisaties via het onderzoek een antwoord op willen krijgen is de vraag waar huisartsenpraktijken en -organisaties het beste op kunnen inzetten. Het onderzoek zal zich richten op drie functionaliteiten van e-health toepassingen: Contact op afstand, waaronder videobellen en het e-consult, telemonitoring en digitale zelftriage.

E-health in huisartsenzorg

In het onderzoek, onder leiding van prof. dr. Jochen Cals, zal de focus met name liggen op de kwaliteit van e-health toepassingen, welke effecten verwacht mogen worden voor de huisartsenzorg en de implementatie van e-health toepassingen in de praktijk. Reeds beschikbare kennis en data, zoals de kwantitatieve gegevens uit de landelijke E-Healthmonitor, zullen als extra input voor het onderzoek meegenomen worden.

Tijdens een scopingreview zullen onderzoekers de kennis vanuit (wetenschappelijk) onderzoek, lopende onderzoeken en lopende implementatietrajecten op een rij. In de veldanalyse worden inzichten en 'lessons learned' geïnventariseerd. Dat gebeurt ia een online vragenlijst onder patiënten en via focusgroepen met stakeholders en belanghebbenden.

De eindrapportage van het onderzoek, dat een jaar duurt, bevat de volgende informatie:

  • overzichten van lopende evaluaties van inzet van digitale middelen in de Nederlandse huisartsenzorg
  • een toolbox met informatie over de te verwachten effectiviteit van e-health in de huisartsenpraktijk
  • criteria voor de inzet van digitale toepassingen in de huisartsenzorg.

De inzet van e-health heeft tijdens de coronacrisis een exponentiële groei doorgemaakt. De effecten daarvan waren vrijwel direct na de start van de pandemie, bijna twee jaar geleden, al zichtbaar. Amper drie maanden na de uitbraak van het coronavirus telde het Nivel al bijna 700 huisartsenpraktijken die tussen maart en mei 2020 gestart waren met beeldbellen.