Ontwikkeling registratie-gebaseerd cardiovasculair onderzoek

10 maart 2022
Hart-Computer-Behandeling
Onderzoek
Nieuws

Heart4Data is een nieuw consortium dat streeft naar het inzetten van onderzoek met data uit patiëntenregistraties. Registratie gebaseerd onderzoek zorgt er door het gebruik van real world data voor dat klinisch onderzoek niet alleen sneller, maar ook goedkoper wordt. Het Heart4Data consortium opereert onder de vlag van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) en wordt gefinancierd door de Hartstichting en ZonMw.

Het kunnen gebruiken van zogenoemde real world data is met name van belang voor cardiovasculair onderzoek bij patiëntenpopulaties waarbij anders moeilijk onderzoek gedaan kan worden. Denk daarbij aan patiënten met hartfalen en comorbiditeiten. Dankzij de financiering van 1,6 miljoen euro van de Hartstichting en het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen kan het consortium een duurzame infrastructuur voor registratie-gebaseerd onderzoek ontwikkelen.

Heart4Data is op 1 maart officieel van start gegaan. De leiding is in handen van dr. Dennis van Veghel (directeur-bestuurder Nederlandse Hart Registratie) en prof. dr. Folkert Asselbergs (hoogleraar cardiologie, UMC Utrecht en voorzitter van de DCVA-pijler data-infrastructuur).

Cardiovasculair onderzoek

Die infrastructuur wordt vervolgens getest door het uitvoeren van verschillende onderzoeksprojecten die gericht zijn op een betere behandeling voor patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren. “Registratie-gebaseerd onderzoek geeft ons de mogelijkheid om niet alleen onze huidige zorg over de lange termijn te evalueren, maar ook te optimaliseren door het uitvoeren van gerandomiseerd onderzoek binnen de routinezorg. Zorginnovaties zullen hierdoor sneller naar de patiënt gebracht worden doordat zorgverleners en onderzoekers sneller en tegen lagere kosten verschillende behandelstrategieën kunnen evalueren voor de relevante patiëntengroepen”, aldus consortiumleider Folkert Asselbergs.

Voor de ontwikkeling van de duurzame infrastructuur zal het Heart4Data consortium onder andere gaan werken aan:

  • het optimaliseren van data-extractie uit elektronische patiëntendossiers;
  • het koppelen van relevante datasets;
  • het ontwikkelen van een juridisch en ethisch kader voor registratie-gebaseerd onderzoek;
  • het ontwikkelen van innovatieve onderzoeksmethoden voor registraties;
  • het inrichten van een DCVA-fonds voor dit type onderzoek.

Onderzoeksagenda hart- en vaatziekten

De ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor voor hartfalen en hartritmestoornissen is een van de topprioriteiten op de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten. Registratie-gebaseerd onderzoek is een van de essentiële voorwaarden voor deze ontwikkeling. Dat bleek al in 2014, toen de onderzoeksagenda werd opgesteld. In de jaren daarna zijn al een aantal belangrijke stappen gezet.

Zo zijn de drie bestaande registratie-organisaties Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland, Nederlandse Cardiovasculaire Data Registratie NCDR en Meetbaar Beter samengegaan. Daarnaast zijn nieuwe registraties voor hartfalen en boezemfibrilleren ontwikkeld en geharmoniseerd in de nieuw opgerichte Nederlandse Hart Registratie (NHR). Heart4Data moet de laatste stappen gaan zetten in de realisatie van registratie-gebaseerd onderzoek.

Samenwerking essentieel

Samenwerking is bij een dergelijk complex project van groot belang. Daarom wordt het consortium ondersteund door de Hartstichting, ZonMw, de NHR, de vereniging Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN), Harteraad, het Netherlands Heart Institute (NLHI), de Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV), de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT), Health RI, de Nederlandse Vereniging voor Carciologie (NVVC) en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

De partijen zijn onderdeel van de in totaal 21 onderzoeks- en zorgorganisaties en financiers die hun krachten hebben gebundeld in de Dutch CardioVascular Alliance. Samen brengen zij geld bij elkaar en werken ze aan het versnellen van oplossingen voor hart- en vaatziekten.