Pathologiegegevens PALGA gekoppeld aan internationaal terminologiestelsel

ma 13 februari 2017 - 14:04
Nieuws

Stichting PALGA, kennisinstituut IKNL en kenniscentrum Nictiz hebben een intentieverklaring ondertekend om de PALGA thesaurus te koppelen aan SNOMED CT. Het project moet volgens de initiatiefnemers bijdragen aan het realiseren van het streven naar eenheid van taal in de gezondheidszorg. Dit houdt in dat de vastgelegde gegevens in PALGA makkelijk uit te wisselen zijn met EPD's van ziekenhuizen, multidisciplinaire overleggen (MDO's) en de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Door de PALGA thesaurus aan het internationale terminologiestelsel SNOMED CT te koppelen, komt één klinisch vocabulair tot stand. Zo kunnen ook niet-PALGA gebruikers de opgeslagen pathologische gegevens eenduidig interpreteren, aldus een persbericht van Nictiz. PALGA stelt pathologiegegevens voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar en gaat de gebruikte zoektermen in SNOMED CT aan onderzoekers verstrekken, zodat zij deze vermelden in publicaties. Hiermee wordt vergelijken met (internationaal) onderzoek uit andere domeinen in de gezondheidszorg mogelijk.

IKNL beheert de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) en investeert op het gebied van landelijke richtlijnen en het registratieproces voor de NKR. In het innovatieprogramma OncolinQ werkt IKNL samen met specialisten aan gestructureerde verslaglegging en beslissingsondersteuning van het MDO. Hiervoor is het belangrijk dat de klinische terminologie is voorzien van SNOMED CT coderingen.

Elektronische gegevensuitwisseling

Met PALGA werkt IKNL aan elektronische gegevensuitwisseling tussen het pathologie- en MDO-verslag in de EPD's, waardoor specialisten in de voorbereiding van het MDO geen gegevens meer hoeven over te typen. Dit sluit aan op de wens van het zorgveld. Het SNOMED CT National Release Center van Nictiz verleent ondersteuning aan PALGA en IKNL om dit te realiseren.

Ontwikkeling en planning

In de eerste fase ontwikkelen de partijen een vertaaltabel van de PALGA-thesaurus naar SNOMED CT. Daarna kunnen de SNOMED CT-coderingen worden toegevoegd aan de PALGA-database. Na aanpassing van de protocolsoftware in fase 2 is toevoegen van SNOMED CT coderingen mogelijk. Deze protocol-SNOMED-data zijn dan klaar voor aanlevering in het MDO. Het project moet eind 2017 afgerond worden.

Over de deelnemers

SNOMED CT is een internationaal, medisch terminologiestelsel dat een grote verzameling medische termen met hun synoniemen bevat. De termen worden in de directe patiëntenzorg gebruikt voor de vastlegging van klachten, symptomen, omstandigheden, ziekteprocessen, interventies, diagnosen, resultaten en besluitvorming. SNOMED CT wordt beheerd door SNOMED International. De gebruikte termen zijn Engelstalig. Delen zijn vertaald in het Deens, Frans, Spaans, en Zweeds en het Nederlands.

PALGA staat voor Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief. Stichting PALGA heeft tot doel het bevorderen van de communicatie- en informatievoorziening binnen en tussen de laboratoria voor pathologie  de opgedane kennis ter beschikking te stellen aan de gezondheidszorg. Alle laboratoria voor pathologie in Nederland nemen deel aan het PALGA-netwerk.

Integraal Kankercentrum Nederland is een kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg. Als onafhankelijk instituut biedt IKNL ondersteuning bij het verbeteren van de oncologische en palliatieve zorg. Op basis van cijfers uit de landelijke Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en samen met zorgprofessionals rapporteert IKNL cijfers, doet onderzoek, faciliteert regionale samenwerking en ondersteunt kwaliteitsverbetering om de oncologische en palliatieve zorg in Nederland naar een nog hoger niveau te tillen.