Search
Close this search box.
Search

Philadelphia kijkt verder dan inzet fysieke robots

Zorgaanbieder Philadelphia (langdurig zorg) wil sociale robots breder inzetten en denkt daarbij verder dan de inzet van fysieke robots. Zo voorziet de organisatie een divers aanbod aan online diensten die menselijke dienstverlening en digitale dienstverlening met elkaar combineert. Hiermee moeten ontwikkelingen zoals vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt het hoofd geboden worden. Dat stelt Philadelphia in een publicatie van vooronderzoek naar de resultaten van vijf jaar inzet van sociale robots.

Het robotteam van Philadelphia onderzoekt, naar eigen zeggen als eerste in Nederland, al sinds 2017 in de dagelijkse praktijk de mogelijkheden én beperkingen zijn van sociale robotica in de zorg. Dat doet de aanbieder van zorg voor mensen met een beperking samen met cliënten en medewerkers tijdens ‘logeerperiodes’, waarbij sociale robots tijdelijk bij een cliënt in huis worden geplaatst.

Effecten sociale robots

De cliënt vervolgt tijdens zo’n praktijkonderzoek zijn of haar dagelijkse leven, maar nu met de sociale robot erbij. Zo ervaart de cliënt hoe het is om een robot in huis te hebben en er gesprekken mee te voeren. Het robotteam onderzoekt wat het effect van een robot is op het leven van de cliënt en de zorg die de cliënt krijgt. Het team onderzoekt ook wat het effect is op het werk, de werkwijze, werkdruk en het werkplezier van medewerkers.

Philadelphia zet inmiddels 365 dagen per jaar, zes sociale robots in als vast onderdeel en collega van de dagelijkse zorg- & dienstverlening. De robots – Phi genaamd- maken deel uit van professionele zorgteams. Zij nemen in hun rol een deel van de taken van de zorgprofessionals over. De zorgaanbieder stelt robots te zien als een hulpmiddel en aanvulling op het bestaande zorgproces. Uitgangspunt daarbij blijft de zeggenschap van de cliënten: zoveel mogelijk eigen regie en zonder (te veel) afhankelijkheid van een ander je leven kunnen leiden. Eerder bleek al dat sociale robots cliënten zelfstandiger kunnen maken.

Aanvullend instrument

Voor zorgprofessionals vormen sociale robots een aanvullend instrument om nog meer (persoonlijke) aandacht aan de cliënt te kunnen geven. Dit kan door de robots repeterende handelingen te laten doen en gesprekken te laten voeren die bijdragen aan wat een cliënt wil leren of ontwikkelen. De zorgprofessional krijgt zo meer tijd voor andere cliënten en taken.

Inmiddels heeft het robotteam interactiethema’s (gesprekken) ontwikkeld in samenspraak met de cliënten. De gesprekken gaan over diverse thema’s zoals meer bewegen, gezond eten, omgaan met emoties en zelfs verlies en rouw. Dit laatste element werd door meerdere cliënten als fijn ervaren. Zo krijgt de vakkundige medewerker een aanknopingspunt voor een gesprek en ruimte om aandacht en verdieping te geven.

Een aantal ervaringen na vijf jaar praktijkonderzoek:

  • Robot Phi is voor meerdere cliënten echt een maatje geworden, die tijdens een logeerperiode in belangrijke mate bijdraagt aan hun welzijn.
  • Sommige cliënten kunnen met de robot praten over gevoelens. De robot vraagt regelmatig hoe de cliënt zich voelt en dat activeert cliënten om hier over na te denken. En hierover in gesprek te gaan met anderen waaronder de begeleiding.
  • Bij sommige cliënten kan de robot ondersteunen bij onderwerpen zoals rouw.
  • De ondersteuning van robot Phi op Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (zoals medicatie innemen, tanden poetsen of huis opruimen) is effectief. Het zorg voor een grotere zelfstandigheid van de cliënten.
  • Cliënten geven aan meer regie te willen hebben op wanneer ze met de robot praten en de onderwerpen waarover ze praten.
  • Medewerkers geven aan over het algemeen een goede ervaring te hebben gehad en meerwaarde te zien van robot Phi.
robots
Deze infographic geeft alle kengetallen van vijf jaar onderzoek weer.

Meer dan fysieke robots

Eén van de inzichten uit het praktijkonderzoek is dat er niet meer alleen in de opschaling van fysieke robots wordt gedacht. Philadelphia gaat kijken naar bredere inzet van alle ontwikkelde gesprekscontent en dit verder uitbouwen. Dat kan onder meer via een divers aanbod aan online dienstverlening, waarbij menselijke dienstverlening en digitale dienstverlening met elkaar samenwerken. Voorbeelden zijn de inzet van chatbots, spraakassistenten, digital humans of robot avatars.

De komende jaren gaat Philadelphia verder met de praktijkonderzoeken. De ervaringen worden gedeeld met cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, kenniscentra, onderzoekinstituten en iedereen die belang heeft bij de ontwikkeling van innovaties in de zorg.

Over het onderzoek

In het huidige praktijkonderzoek werkt Philadelphia met de Robot Ctrl software, die samen met partner The Innovation Playground in co-creatie is ontwikkeld. Daarbij worden Pepper robots aangesloten op de Robot Ctrl software. Philadelphia deelt de ervaringen en aanpak in het vooronderzoek sociale robotia, en op www.robotphi.nl. Verder staat in deze publicatie een samenvatting van de eerste kengetallen na 50 logeerperiodes. Philadelphia publiceert gevalideerde resultaten die breder toepasbaar zijn in de (gehandicapten)zorg naar verwachting eind 2022.

Alle ervaringen van cliënten en medewerkers (video’s en pdf) staan op robotphi.com/video-downloads.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DNA-bolletjes data
Data veilig en droog opslaan in DNA-bolletjes
Hartstilstand
Smartwatch registreert hartstilstand en redt levens
Visuele prothese
Visuele prothese voor blinden in ontwikkeling
ransomware
Hackers richten zich nu ook op domotica
wearable
Galaxy Ring meet op sierlijke wijze gezondheid
Data SEH
SEH data en AI kunnen verkeersveiligheid verbeteren
inclusief
Philips wil in 2025 wereldwijd 2 miljard levens verbeteren
subsidies
Nieuwe subsidies voor innovatieve therapie tegen dementie
exergaming
Exergaming laat mensen meer en langer bewegen
app
Zuyderland kiest óók voor berichtenfunctie BeterDichtbij
Volg jij ons al?