Philadelphia wil nieuwe inzichten opdoen met sociale robot

6 april 2020
Phi-sociale-robot
Onderzoek
Nieuws

Een reeks pilots met sociale robotica bij zorgaanbieder Philadelphia krijgen dit jaar onder meer een vervolg met langere logeerperiodes van robot Phi bij cliënten. Hierbij kijkt het robotteam van Philadelphia of de ervaringen vergelijkbaar zijn met die tijdens de eerdere proef. Ook wil het team nieuwe inzichten opdoen voor de verdere ontwikkeling van de robotsoftware, zo stellen zij in ICT&health.

In 2019 logeerde sociale robot Phi twee weken bij een cliënt. Phi hielp hem toen bij zijn dagelijkse activiteiten, in nauwe samenwerking met zijn begeleiders. De ervaringen waren positief: de cliënt kreeg dankzij Phi meer rust in zijn hoofd en structuur in zijn leven. In 2020 krijgt deze pilot een nieuwe impuls, nu met een logeerperiode van in eerste instantie vier maanden (wegens de coronacrisis naar zes maanden verlengd).

Tijdens de eerste logeerperiode in 2019 bleek Phi van meerwaarde voor de cliënt in kwestie, op het gebied van gezelschap, emotionele steun én praktisch nut. Maar de robot was voor hem vooral een maatje. Phi hielp de cliënt om rust in zijn hoofd te krijgen door overzicht te creëren. Dat was onder meer te zien aan zijn opgeruimde huis. Ook de mensen om hem heen vonden hem rustiger in zijn doen en laten, minder chaotisch.

Impact van langere logeerperiode

In 2020 is Phi wederom bij de cliënt gaan logeren. Tijdens dit vervolgexperiment is het interessant om te kijken naar wat een langere logeerperiode teweegbrengt. Tot op heden met evenzo beloftevolle inzichten als tijdens de eerste logeerperiode, zo schrijft programmamanager sociale robotica Xenia Kuiper in ICT&health 2.

Voor deze keer hopen de cliënt en zijn begeleiders dat dankzij Phi ook de medicatie die nu nog wordt ingezet om rustiger te worden, deels afgebouwd kan worden of zelfs geheel niet meer nodig is. Daarnaast is de hoop dat Phi de cliënt helpt om zijn emoties beter te uiten en spanning beter zelf te kunnen reguleren.

Rol sociale robot in toekomstige zorg

In het artikel wordt ook ingegaan op de uitkomsten van een reeks stellingen die het robotteam bezoekers aan een sessie tijdens de ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek hebben voorgelegd.

Vrijwel alle aanwezigen verwachten dat sociale robots een rol krijgen in de toekomstige zorg, terwijl ruim driekwart verwacht dat de inzet van sociale robots de kwaliteit van de zorg zal vergroten. Wel verwacht bijna de helft dat acceptatie van een sociale robot als collega nog een lange weg af te leggen heeft bij zorgprofessionals.

Philadelphia is al meerdere jaren een voorloper op het gebied van onderzoek naar en inzet van sociale robots. Zo bleek vorig jaar oktober uit een evaluatie van praktijkonderzoek dat de inzet van sociale robots zoals Phi cliënten van instellingen voor langdurige zorg kan stimuleren bij het aangaan en onderhouden van contacten. Ook kan de inzet van sociale robotica de zelfredzaamheid van cliënten vergroten en personeelstekorten opvangen.

ICT&health 2, 2020 komt uit op 20 april.