Philips wil in 2025 wereldwijd 2 miljard levens verbeteren

28 februari 2024
Philips
Technologie
Nieuws

In het op 26 februari verschenen jaarverslag stelt Philips dat haar zorgtechnologie producten en diensten al 1,88 miljard levens wereldwijd hebben verbeterd. Daarmee ligt het bedrijf goed op koers met haar doel om in 2025 2 miljard mensen wereldwijd te helpen op gezondheidsgebied. Gezondheidstechnologie maakt de zorg wereldwijd sowieso potentieel steeds toegankelijker. Dat komt onder meer door de mogelijkheden die miniaturisering van apparatuur en digitalisering bieden. Tevens zet Philips expliciet in om zorg wereldwijd toegankelijker te maken en mondiale ongelijkheden op dit gebied te verkleinen.

Philips zet zich in om de gezondheidszorg toegankelijker te maken voor mensen in bijvoorbeeld derdewereldlanden. Philips verbeterde in 2023 wereldwijd de gezondheid en het welzijn van 1,88 miljard mensen met zijn innovatieve producten en diensten, waarvan 221 miljoen in achtergestelde gemeenschappen. Met innovaties en strategische partnerschappen werkt Philips aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg en duurzame en veerkrachtige zorgmodellen wereldwijd.

Focus op duurzaamheid

Naast het realiseren van wereldwijde toegang tot gezondheidszorg, zet Philips op heldere wijze in op duurzaamheid. Hierbij ligt de focus onder meer op circulariteit en het verminderen van de milieu-impact. In het jaarverslag staat onder meer dat het bedrijf zijn circulaire omzet heeft verhoogd tot 20% van de totale verkopen en dat het koolstofneutraal blijft in zijn operaties. Andere opvallende cijfers zijn dat 71% van de omzet uit groene producten en oplossingen komt, 100% van de activiteiten wordt aangedreven door hernieuwbare elektriciteit én 91% van het afval wordt hergebruikt

Green deal  

Het bedrijf verminderde verder zijn koolstofemissies in de waardeketen, door 46% van het bedrag aan aankopen te doen bij leveranciers die zich hebben gecommitteerd aan wetenschappelijk onderbouwde doelen. Die inspanningen worden ondersteund door verschillende activiteiten op het gebied van duurzaamheid in individuele landen of groepen daarvan. Namens Philips heeft Léon Kempeneers, Managing Director van Philips Benelux bijvoorbeeld eind 2023 de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’  getekend, met het doel om kennis te delen en bij te dragen aan de duurzame transitie in de zorg. Verder wordt veel werk gemaakt van gedetailleerde  activiteiten- en milieubelastingrapportages. Ook is Philips nu al bezig om optimaal te voldoen aan de nieuwe EU-richtlijn voor de rapportage omtrent duurzaamheid bij bedrijven.

Wereldwijde hoogtepunten

Het jaarverslag benadrukt ook enkele wereldwijde hoogtepunten omtrent de thema's Environmental, Social, and Governance (ESG) hoogtepunten in 2023. Zo komt 20% van de omzet uit producten en diensten die bijdragen aan circulariteit en 71% uit groene producten en oplossingen. Philips heeft zich ook ingezet voor het realiseren van sociale impact en het realiseren van gezondheid en welzijn van mensen wereldwijd. Het bedrijf behaalde zelfs de 1e plaats op de Forbes 'World’s Best Employers List' in de categorie Healthcare Equipment & Services.

“Voortbouwend op ons sterke ervaring met milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid, hebben we een volledig geïntegreerde aanpak om verantwoord en duurzaam zaken te doen, in lijn met ons bedrijfsdoel”, vertelt Marnix van Ginneken, Chief ESG & Legal Officer bij Philips. “We zijn trots op de vooruitgang die we hebben geboekt naar ons doel om jaarlijks 2 miljard levens te verbeteren tegen 2025, op het nakomen van onze CO2-reductiebeloften en op het uitbreiden van ons portfolio van EcoDesign-producten en -systemen. We blijven ons richten op het stimuleren van verdere verbeteringen in lijn met onze toezeggingen voor 2025.”

Door innovation partner