Pijnbestrijding met behulp van virtual reality

21 juni 2021
VR-Pijnbestrijding-Treant
VR
Nieuws

Treant Zorggroep is gestart met een project om patiënten die kampen met chronische pijnen, die pijn met behulp van visualisatie beter te laten begrijpen en te beïnvloeden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van VR-brillen. Patiënten die de VR-bril opzetten betreden een virtuele wereld waarin zij samen met de pijnprikkel via het zenuwstelsel op reis gaan door hun lichaam.

De VR-brillen zijn door Treant Zorggroep geïntroduceerd op de poli Pijnbestrijding. De virtual reality therapie wordt ingezet bij patiënten die al langere tijd kampen met pijn, maar bij wie het gevaar van de pijn geweken is. In veel gevallen is de oorzaak van de pijn al verdwenen, maar zit de pijn nog in het brein van de patiënt.

"Met de toevoeging van de VR-bril op de al bestaande zorg die we leveren proberen we patiënten meer kwaliteit van leven te bieden, omdat ze beter leren omgaan met de pijn", vertellen Marja Lassche en Wietske Zijnge, pijnconsulent en verpleegkundig specialist in opleiding bij Treant Zorggroep.

Op reis met de pijn

Patiënten die de VR-bril opzetten gaan samen met de pijnprikkel op een virtuele reis door hun eigen lichaam. Ze volgen daarbij de weg die een pijnprikkel aflegt via het zenuwstelsel. "Op deze manier proberen we de pijn die een patiënt ervaart te visualiseren", aldus Marja en Wietske.

Het project van de poli Pijnbestrijding bij Treant is in eerste instantie opgezet als een tien weken durende pilot. Daarna worden de ervaringen en resultaten geëvalueerd. Voor de pilot heeft Treant dertien VR-brillen aangeschaft. Patiënten krijgen de speciale bril thuis in bruikleen.

Virtuele pijnbestrijding

Het gebruik van virtual reality voor het beter omgaan met, of verlichten van pijnklachten is een ontwikkeling die al bij meerdere zorginstellingen en aandoeningen gebruikt wordt. Zo startte het Zuyderland Medisch Centrum begin dit jaar met een proef waarbij vrouwen tijdens de bevalling een VR-bril opzetten met rustgevende beelden en muziek waardoor zij minder pijn ervaren.

Een vergelijkbare vorm van pijnbestrijding is ook al met succes getest bij dialysepatiënten. Met behulp van een VR-bril was zowel de pijn als de angst voor het prikken significant lager. En recentelijk bewees virtual reality ook van waarde te kunnen zijn om mensen te helpen ontspannen en ontstressen voor een vaccinatie.