Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Raad van Ouderen: bevorder beeldbellen en belcirkels

In een advies aan minister de Jonge van VWS stelt dat Raad van Ouderen dat beeldbellen en belcirkels een goed middel zijn om in te spelen op de behoeften aan onderlinge contacten van thuiswonende ouderen in coronatijd. De raad pleit er dan ook voor dat het ministerie dergelijke initiatieven ondersteunt, ook door middel van investeringen. OP die manier kan de politiek er mede voor zorgen dat belcirkels en beeldbellen eenvoudig en snel opgezet kunnen worden.

Tags

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De Raad van Ouderen heeft tijdens de coronacrisis alle nieuwe initiatieven, zoals beeldbellen, om aan de behoeften aan onderling contact van ouderen te kunnen voldoen, geïnventariseerd. Aan de hand van die inventarisatie, het raadplegen van haar achterban, diverse rapporten en eigen ervaringen, heeft de raad vervolgens gekeken welke initiatieven, ook na de coronacrisis, behouden zouden moeten blijven.

De belangrijkste conclusie die de Raad van Ouderen trok is dat ouderen, ook wanneer dat fysiek onmogelijk is, een grote behoefte hebben aan het onderhouden en behouden van contact. Die conclusie is voor de raad dan ook de belangrijkste reden om haar advies inzake het ondersteunen van, investeren in, en behoud van initiatieven zoals beeldbellen, belcirkels, gezelschapsactiviteiten, boodschappen, eten en WhatsAppgroepen.

Ondersteun beeldbellen en belcirkels

In het advies worden een drietal belangrijke randvoorwaarden genoemd die volgens de Raad van Ouderen cruciaal zijn om de genoemde initiatieven tot een succes te maken.

  • Zorg voor laagdrempelige ondersteuning door experts, bijvoorbeeld met een helpdesk of achtervang.
  • Waarborg de continuïteit van het initiatief. Eenmalige acties zijn vaak goed bedoeld, maar dragen niet bij aan het verminderen het risico op vereenzaming.
  • Kies initiatieven die met relatief weinig geld of ondersteuning opgezet kunnen worden.

Die randvoorwaarden in acht nemend heeft de Raad van Ouderen doen besluiten het advies met name toe te spitsen op de bevordering van beeldbellen en belcirkels. Dit zijn relatief laagdrempelige initiatieven die een groot bereik hebben. “De Raad van Ouderen adviseert de minister om samen met relevante stakeholders zoals gemeenten, welzijnsorganisaties, buurthuizen, kerkgenootschappen, ouderen(organisaties) en dergelijke te investeren in promotie en ondersteuning van initiatieven gericht op de grote behoefte aan onderlinge contacten en zich daarbij (samen met genoemde stakeholders) in eerste instantie te richten op initiatieven zoals beeldbellen en belcirkels”, zo staat in het advies te lezen.

Promotie en centrale ondersteuning

Om mensen bewust te maken van de mogelijkheden van beeldbellen en belcirkels adviseert de raad promotie in te zetten. Ondersteuning kan lokaal geboden worden, maar de raad stelt dat ook het opzetten van een breed toegankelijke centrale plek waar organisaties en burgers terecht kunnen met hulpvragen over beeldbellen en telefooncirkels. Ondersteuning is hoe dan ook nodig om prettig beeldbellen toegankelijk en mogelijk te maken, aldus de Raad van Ouderen in haar advies aan de minister.

Beeldbellen is behalve voor het onderhouden van sociale contacten en het tegengaan van vereenzaming ook een prima middel om in te zetten bij het op afstand monitoren van ouderen en oudere patiënten. Een voorbeeld daarvan is het onlangs gestarte onderzoeksproject van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en enkele partners. Ouderen die herstellen van COVID-19 worden middels sensoren op afstand gemonitord en kunnen via beeldbellen contact opnemen met hun zorgverleners.

Tags

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen