Zorgwaard re-integreert zorgpersoneel in beeldzorgteam

24 augustus 2023
Zorgwaard heeft sinds kort een eigen beeldbelteam (Foto:  Zorgwaard).
Beeldbellen
Nieuws

VVT-organisatie Zorgwaard benut beeldbellen niet alleen voor efficiëntie, maar ook voor re-integratie, waardoor medewerkers met fysieke beperkingen weer kunnen aansluiten. Dit innovatieve gebruik van technologie toont de groeiende invloed van digitalisering in de zorgsector. Aafke de Vrij, projectleider innovatie en ontwikkeling bij Zorgwaard, vertelt: 'In ons beeldzorgteam hebben 4 van de 6 medewerkers een fysieke beperking. Dankzij de beeldzorgoptie kunnen wij deze gekwalificeerde personeelsleden tóch aan het werk houden. Een prachtige oplossing.'

Zorgwaard zet beeldbellen op een slimme wijze in. Niet alleen om efficiëntie te verhogen of de autonomie van cliënten te verhogen, maar óók om medewerkers met fysieke beperkingen weer op de werkvloer te brengen. Digitalisering breidt zich, na een moeizame start, het afgelopen jaar als een olievlek uit bij organisaties die thuiszorg en wijkverpleegkunde aanbieden. Het succes van Rivas dat onlangs een mijlpaal van 30.000 beeldbelconsulten realiseerde, illustreert deze trend.

In een  rapport van VitaValley ‘Preventieve schermzorg in de wijkverpleging 2022-2026’ wordt onderstreept dat elke geïnvesteerde euro in beeldschermzorg zichzelf dubbel en dwars terugbetaalt in sociale en economische waarde. Deze bevindingen benadrukken het potentieel van e-health om mensen langer thuis te laten blijven. Hoewel de VVT-sector (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg) soms ook nog worstelt met e-health, laat een recent onderzoek van de Inspectie ook zien dat de sector het belang en de kracht ervan steeds meer erkend.

Beeldzorgteam

In deze context biedt Zorgwaard een lichtend voorbeeld. Terwijl zorgprofessionals met fysieke beperkingen vaak gedwongen werden om de sector te verlaten, introduceert Zorgwaard een slimme oplossing. Door deze medewerkers in te zetten als beeldzorgmedewerkers, kunnen ze hun passie voor de zorg voortzetten.

Via subsidie uit de Stimuleringsregeling e-health Thuis (SET) heeft Zorgwaard beeldzorg geïmplementeerd, met de oprichting van een centraal beeldzorgteam. Dit stelt zorgmedewerkers in staat om op afstand zorg te verlenen via beeldbellen. Beeldzorgconsulten variëren van medische ondersteuning tot hulp bij dagelijkse activiteiten.

Tablet-gebaseerde zorg

Personen met knieproblemen, naderend pensioen of fysieke aandoeningen vinden bij Zorgwaard  in het beeldzorgteam nu dus een manier om waardevol werk te blijven verrichten. Dit benadrukt het belang om zorgprofessionals te koesteren en optimaal te benutten, vooral gezien de groeiende schaarste in de sector. Terwijl de tablet-gebaseerde zorg voordelen voor cliënten oplevert, van persoonlijkere interacties tot meer regie over hun eigen zorgtraject, blijkt het nu dus ook een krachtig middel voor het behoud van ervaren zorgpersoneel. Beeldzorg is niet langer slechts een trend, maar een serieuze ontwikkeling in de zorgsector waarbij technologie en menselijkheid uitstekend hand in hand blijken te kunnen gaan.

Nieuwe kans in beeldzorgteam

Aafke noemt tot slot nog een aantal voorbeelden van mensen die dankzij het beeldbelteam van Zorgwaard weer helemaal terug zijn: “Wij hebben een medewerker met versleten knieën, waardoor bukken en lopen lastig is. Deze medewerker belandde veelvuldig in de ziektewet. Inmiddels is diegene voor de volledige contracturen ingezet bij het beeldzorgteam en daarmee volledig uit het verzuim. Een andere medewerker zit tegen de pensioengerechtigde leeftijd aan en heeft ervoor gekozen om gedeeltelijk bij het beeldzorgteam te werken en gedeeltelijk intramuraal op een woongroep. Zo kan deze medewerker op een vitale manier het pensioen bereiken. Ook is er een jonge medewerker in dienst, die eigenlijk de zorg uit zou stromen vanwege een fysieke aandoening. Inmiddels is diegene helemaal uit het verzuim en volledig inzetbaar binnen het beeldzorgteam.”