JGZ komt met richtlijnen voor beeldbellen

4 september 2023
Beeldbellen-Jongeren
Beeldbellen
Nieuws

Ook in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt gewerkt met zorg op afstand. Met beeldbellen hebben JGZ-zorgverleners een extra mogelijkheid om contact te hebben met ouders en jeugdigen. Daarom is er nu een JGZ Richtlijnmodule Beeldbellen. Deze module heeft onder meer een praktijkkaart met een overzicht met praktische tips en aandachtspunten voor JGZ-zorgverleners wanneer zij contact hebben via beeldbellen. Een extra aanvulling is daarbij de JGZ-richtlijn Taalontwikkeling met tips en adviezen.

De richtlijnen voor beeldbellen helpen de zorgverleners maar sluiten ook aan bij de belevingswereld en de behoeftes van veel ouders en jeugdigen. De richtlijn is inhoudelijk geautoriseerd door de beroepsgroepen AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA. Zij zijn ook eigenaar van alle JGZ-richtlijnen.

Daarnaast is de richtlijn randvoorwaardelijk geautoriseerd door ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland. Het Nederlands Centrum Jeugdggezondheidszorg (NCJ) biedt ondersteuning bij het implementeren van nieuwe richtlijnen in de praktijk met praktische tools voor professionals, management en beleid.

Voorlichting beeldbellen

Op 28 september 2023 organiseert het NCJ een digitale werksessie voor deelnemers van het richtlijn implementatie netwerk en zorgverleners die affiniteit hebben met het thema. Tijdens de werksessie wordt een presentatie gegeven over de inhoud van de richtlijnmodule en komen implementatie vraagstukken rondom de nieuwe richtlijn aan de orde.

Deze JGZ Richtlijnmodule is ontwikkeld door TNO in samenwerking met het NCJ en gefinancierd met subsidie van ZonMw. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het NCJ.

Beeldbellen als werktool

Behalve het beeldbellen in de zorgverlening tussen zorgverlener en zorgvrager, wordt beeldbellen ook steeds vaker ingezet als middel om toch te kunnen werken. VVT-organisatie Zorgwaard gebruikt beeldbellen bijvoorbeeld ook voor de re-integratie van medewerkers fysieke beperkingen.

Op die manier kunnen ze toch weer aansluiten en terugkeren op de werkvloer. Dit innovatieve gebruik van technologie toont de groeiende invloed van digitalisering in de zorgsector.

Congres Jeugd in Onderzoek

Naast de digitale werksessie van NCJ is er op het congres Jeugd in Onderzoek op 21 september 2023 ook aandacht voor online en offline ondersteuning. Er wordt dan een presentatie gegeven over de nieuwe richtlijnmodule in deelsessie L3.3: Online vs offline ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden. In die presentatie onder meer aandacht voor de vraag: ‘Beeldbellen met ouders, wat is daar voor nodig?’. Aanmelden voor het congres kan via de website.