Telezorg-strategie vermindert aantal no shows drastisch

30 november 2023
telehealth
Onderzoek
Nieuws

In een onderzoek hebben onderzoekers van de Universiteit van Wisconsin onlangs een vernieuwende aanpak gepresenteerd om de toegankelijkheid van zorg te verbeteren. Gemiste persoonlijke afspraken, zogeheten no shows, werden door het onderzoeksteam omgezet naar telehealth-consulten. Deze no shows, vaak last-minute annuleringen of vergeten afspraken, komen ook in Nederland vaak voor. Ze zijn een groot probleem in de gezondheidszorg en resulteren in verloren tijd en middelen.

Het onderzoek, geleid door Sancia Ferguson en collega's van de Universiteit van Wisconsin en UW Health, richtte zich expliciet op de uitdagingen rondom no shows bij medische afspraken. Met een slimme telezorg-strategie kunnen de problemen rondom no shows volgens de onderzoekers deels getackeld worden.

Toegankelijkheid zorg

In het onderzoeksrapport lezen we: “Onze eenvoudige, gerichte strategie om afspraken om te zetten in telehealth, wanneer een persoonlijke afspraak als risicovol wordt geïdentificeerd, resulteerde in een betere toegankelijkheid van de zorg én een bescheiden vermindering van het inkomstenverlies.”  

Het werkt als volgt: ziekenhuismedewerkers identificeren afspraken waarbij er een risico bestaat dat de patiënt niet komt opdagen. Zodra een afspraak als risicovol wordt geïdentificeerd, neemt een medewerker contact op met de patiënt. Dit kan vlak voor de geplande afspraak of zodra duidelijk wordt dat de patiënt waarschijnlijk niet zal verschijnen. De patiënt wordt vervolgens de mogelijkheid geboden om de gemiste of te missen afspraak om te zetten naar een telehealth-consult.  Deze strategie resulteerde niet alleen in verbeterde toegang tot zorg en efficiëntie, maar leidde ook tot een bescheiden vermindering van het inkomstenverlies voor de klinieken. Met de omzetting van gemiste afspraken naar telezorg-consulten, werden extra uren aan patiëntenzorg gegenereerd en 'herplanningen' voorkomen.

No shows terugdringen

De telezorg-strategie, ofwel het omzetten van persoonlijke gesprekken naar telefoongesprekken of videoverbindingen, werkte in de praktijk goed. Het onderzoeksteam slaagde er in om zorgcontinuïteit te waarborgen en de efficiëntie van zorgverlening aanzienlijk te verhogen.

Tussen september 2023 en maart 2023 implementeerde het onderzoeksteam een proefproject in verschillende ziekenhuizen. Patiënten die hun afspraak dreigden te missen, werd de mogelijkheid geboden om deze om te zetten in een telehealth-consult, hetzij via een videoverbinding of een telefoongesprek. Deze aanpak bleek een succes: 83% van de 624 in aanmerking komende afspraken werd omgezet in telehealth-consulten, hetgeen resulteerde in een aanzienlijke vermindering van het aantal no shows.

De resultaten toonden ook interessante trends in de voorkeuren van patiënten. Oudere patiënten en patiënten met overheidsverzekeringen, zoals Medicare en Medicaid, neigden naar telefonische consulten, terwijl patiënten met commerciële verzekeringen vaker kozen voor videoconsulten. Er werd geen significant verschil gevonden in de keuze voor telehealth-consulten op basis van ras, etniciteit of geslacht.

Nederland & no shows

Ook in Nederland zijn no shows een groot en kostbaar probleem in de zorg. Er wordt op tal van manieren geprobeerd om deze problemen te tackelen. Het gaat concreet om patiënten, die niet komen opdagen voor hun afspraak, zonder dat ze zich hebben afgemeld. Deze no shows kosten ziekenhuizen veel geld, waarschijnlijk gaat het in heel Nederland zelfs om honderden miljoenen. Steeds meer ziekenhuizen sturen om deze problemen te voorkomen daarom vlak voor de  afspraak een reminder in de vorm van een sms’je, e-mail of telefoontje.

Het Erasmus MC heeft in januari 2023 bijvoorbeeld een pilotproject met succes AI ingezet om het aantal no shows terug te dringen. In dit project bij 24 poliklinieken werden patiënten kort voor hun afspraak gebeld en de kunstmatige intelligentie kon helpen bij het selecteren van patiënten waarbij er een relatief grote kans zou zijn dat ze de afspraak zouden missen.