Radboudumc: continue monitoring verdachte COVID-gevallen

8 april 2020
Radboudumc-continue-monitoring
Monitoring
Nieuws

Het Radboudumc zet zijn capaciteit op het gebied van continue monitoring nu ook in voor patiënten met een waarschijnlijke COVID-besmetting. Dit is veiliger voor zorgpersoneel en bespaart tijd en beschermend materiaal. Voor bevestigde coronabesmettingen werd continue monitoring al ingezet.

Continue monitoring werd sinds enkele jaren ingezet op twee afdelingen van het Nijmeegse universitaire ziekenhuis. Het continue meten en vastleggen van vitale functies is vervolgens ingezet op de COVID-afdelingen voor een beter zicht op de toestand van de patiënt. Vanwege het succes van deze benadering gaat het Radboudumc nu ook de patiënten met een waarschijnlijke COVID-besmetting op deze manier monitoren.

Het op traditionele wijze bijhouden van de vitale functies bij patiënten met COVID-19 betekent dat een verpleegkundige zich drie keer per dag moet omkleden in beschermende kleding om de metingen te doen. Het gaat om hartfrequentie, ademhaling, bloeddruk, temperatuur en zuurstofverzadiging van het bloed.

Deze metingen zijn essentieel omdat de Modified Early Warning Score (MEWS) die eruit voortkomt een indicatie geeft van de status van een patiënt. Bij een hoge score moet bijvoorbeeld de Intensive Care gewaarschuwd worden.

COVID-19-patiënten via sensor bemeten

Bij het Radboudumc worden COVID-patiënten daarom al continu bemeten met een op afstand uitgelezen sensor op de pols. Zo wordt elk uur de MEWS bepaald en automatisch in het elektronisch patiëntendossier (EPD) toegevoegd. De verpleegkundigen, maar ook de IC-artsen kunnen in dat dossier meekijken. Dat heeft diverse voordelen:

  • Ten eerste wordt een eventuele achteruitgang in de toestand van de patiënt sneller zichtbaar. Zeker in het geval van COVID-patiënten, die soms plotseling snel achteruit kunnen gaan, heeft dat een meerwaarde.
  • Ten tweede scheelt het een hoop contactmomenten voor de verpleging, die zich daarvoor telkens zouden moeten omkleden en risico lopen het virus verder te verspreiden.
  • Ten derde kost het eens minder materiaal en de patiënten vinden het prettig dat zij van afstand in de gaten gehouden worden.

Uitbreiding continue monitoring

Bovenop de 60 bedden met COVID-patiënten waarvoor de continue monitoring al beschikbaar is, komen er 40 bedden bij. De bedden zijn voor patiënten met een nog niet bevestigde besmetting met COVID-19. Omdat de verpleging daar standaard met minder bescherming loopt, scheelt deze monitoring hen het omkleden om volledig beschermd de metingen af te nemen bij deze patiënten.

Het Radboudumc heeft de afgelopen jaren veel kennis opgedaan op het gebied van continue monitoring bij regulier opgenomen patiënten. Sinds juni 2018 gebeurt dit bij twee afdelingen (Heelkunde en Interne Geneeskunde). Internist en Principal Clinician Bas Bredie en hoogleraar chirurgieonderwijs Harry van Goor van het Radboudumc zijn in 2016 met het initiatief begonnen op basis van learnings in de VS. De directe koppeling met het EPD maakt de Nijmeegse aanpak uniek volgens de initiatiefnemers.

https://youtu.be/nmFkH3CFRVw
Uitleg over de continue monitoring bij (verdachte) COVID-19 gevallen.

Doel daarbij was nooit het monitoren op zich, maar zaken zoals tijd vrijmaken voor verpleegkundigen, hogere patiëntveiligheid en het beter voorspellen van achteruitgang van patiënten. Op dat laatste gebied wil het Nijmeegse universitair medisch centrum het komende jaar nieuwe slagen maken. Bredie: "We willen beter voorspellen, zodat de juiste zorg op het juiste moment kan worden aangeboden. Ook willen we dit breder trekken naar volledige netwerkzorg, niet alleen binnen het ziekenhuis."