Ruime meerderheid huisartsen te maken met cyberaanval

do 14 december 2017 - 08:40
ICTH-arts-computer-typen
ICT
Nieuws

Nieuw onderzoek door Accenture en de American Medical Association (AMA) wijst uit dat niet minder dan 83 procent van de huisartsen te maken heeft gehad met een bepaalde vorm van cyberaanval. Ruim de helft (55%) geeft aan zich zeer grote zorgen te maken over de ontwikkelingen op het gebied van cybercrime in hun praktijk. Het onderzoek werd uitgevoerd via een online survey onder 1.300 Amerikaanse huisartsen. De uitkomst is een eye-opener voor ook Nederland.

De zorgen die leven onder huisartsen zijn divers. Bijna driekwart (74%) vreest dat een cyberaanval de continuïteit van de dienstverlening van de praktijk in gevaar zal brengen en 53 procent denk dat de veiligheid van patiënten in gevaar kan komen. Ook denkt bijna driekwart van de respondenten dat medische gegevens in verkeerde handen kunnen vallen.

Bijna een derde (29%) procent van de ondervraagde huisarten verwacht een dag nodig te hebben om te herstellen van een cyberaanval. 64 procent zegt pas vier uur na een aanval alle systemen weer up and running te hebben gehad. Tot de aanvallen behoorden onder meer ransomware, het hacken van netwerken en ongeauthoriseerde toegang tot bestanden.

Voorkeur voor uitbesteden ICT

Ondanks de risico’s vindt 85 procent van de huisartsen het belangrijk dat medische systemen ook buiten de eigen omgeving kunnen worden gedeeld, mits aan alle voorwaarden omtrent security en privacy wordt voldaan.

Over het algemeen doen huisartsenpraktijken hiervoor vaak een beroep op derde partijen. 65 procent zegt hun ICT-leverancier op de hoogte te brengen van een cyberaanval en 37 procent krijgt hiervoor training van hun provider. Iets minder dan de helft (49%) van de praktijken heeft een in-house expert voor security.

Het komende jaar is 33 procent van de respondenten in het onderzoek voornemen telemedicine in te zetten en 28 procent denkt gebruik te gaan maken van patient-generated health data. Ondanks de  mogelijkheden die (nieuwe) technologie biedt, blijven huisartsen sceptisch ten aanzien van de impact op hun dienstverlening en de digitale veiligheid van hun praktijk en hun patiënten.