Ruime verdubbeling subsidie voor projecten ‘Samen beslissen’

ma 9 juli 2018 - 08:16
28-3-2018
Samenwerking
Nieuws

VWS verhoogt het beschikbare subsidieplafond voor de stimuleringsregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg in 2018 eenmalig met 6,1 miljoen euro. Voor jaargang 2018 (de projecten lopen in totaal 2 jaar, tot 2020) is nu 11,1 miljoen euro beschikbaar voor 16 zogeheten voorlopers in de tweedelijnszorg. Zij gaan dit najaar van start, laat Zorginstituut Nederland weten. In 2018 hebben 52 samenwerkende partijen een subsidieaanvraag ingediend op basis van het thema voor 2018: het gebruiken van uitkomstinformatie voor samen beslissen.

De stimuleringsregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg wordt door Zorginstituut Nederland uitgevoerd in opdracht van VWS. De regeling bestaat sinds 2016 en is een belangrijk resultaat van het Jaar van de Transparantie. Toenmalig VWS-minister Schippers riep in 2015 het Jaar van de Transparantie uit met als doel het geven van een extra impuls aan de beschikbaarheid en vindbaarheid van betrouwbare en begrijpelijke informatie voor patiënten.

Meer programma’s voor ‘samen beslissen’

Het thema van dit jaar ligt in het verlengde van het programma Uitkomstinformatie voor Samen beslissen dat ook door het Zorginstituut wordt uitgevoerd. Beide programma’s bestaan los van elkaar. Dit jaar en in 2019 is ‘samen beslissen’ in de vorm van digitale beslisondersteuning ook één van de twee gebieden die voor opschaling wordt ondersteund door de Vliegwielcoalitie onder leiding van Patiëntenfederatie Nederland. Onlangs was er een netwerkbijeenkomst om vervolgstappen in het traject te bespreken. De stimuleringsregeling loopt tot en met 2020. Elk jaar staat een nieuw thema centraal. Er is in totaal vijf miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Een belangrijk criterium om financiële ondersteuning te krijgen, is dat projecten na afloop van de subsidieperiode dusdanig zijn ingebed dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet. Daarnaast moeten de opgedane kennis en bereikte resultaten landelijk worden gedeeld en zonder winstoogmerk toegankelijk worden gemaakt. Eind oktober 2018 stopt de subsidieverlening voor de zeven projecten die in 2016 startten, het eerste jaar dat aanvragen voor de stimuleringsregeling konden worden ingediend.

Hoge kwaliteit ingediende voorstellen

De ruime verdubbeling van de financiering voor themajaar 2018 is een gevolg van de gemiddeld hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen. VWS onderstreept daarnaast het belang dat aan het thema ‘het gebruiken van uitkomstinformatie voor samen beslissen’ wordt toegekend. Projectleider Willemijn Krol van het Zorginstituut: “In steeds meer ziekenhuizen is er actief aandacht voor samen beslissen. Het gebruiken van uitkomstinformatie stelt artsen en patiënten in staat het gesprek in de spreekkamer met data onderbouwd toe te spitsen op iemands specifieke situatie. Een meer gepersonaliseerde behandeling kan de effectiviteit van zorg vergroten. De stimuleringsregeling biedt een impuls om patiënten en zorgverleners hiermee positieve ervaring te laten opdoen.” De 16 samenwerkende zorgpartijen worden bestempeld als voorlopers op het gebied van samen beslissen met behulp van uitkomstinformatie. Het merendeel van de indieners zijn ziekenhuizen. De subsidiebedragen die worden toegekend, variëren van ongeveer 500.000 tot één miljoen euro. Bij de 16 projecten die nu zijn goedgekeurd, worden bestaande uitkomstindicatoren ingezet in het proces van samen beslissen tussen artsen en patiënten in de tweedelijns zorg.

Nieuwe subsidieronde in 2019

Om de kennisdeling tussen de projecten te stimuleren en een vinger aan de pols te houden van de voortgang, organiseert het Zorginstituut kwartaalbijeenkomsten waarbij de projectleiders elkaar ontmoeten en in gesprek gaan. De eerste bijeenkomst vindt in het najaar van 2018 plaats. In 2019 start een nieuwe subsidieronde met een ander thema in het kader van de stimuleringsregeling 'Transparantie over de kwaliteit van zorg'.