Samenwerking bij digitale innovatie moet langdurige zorg garanderen

vr 26 oktober 2018 - 12:11
Regionale-samenwerking-zorginnovatie-kickoff-scaled
Digitalisering
Nieuws

Dinsdag 23 oktober hebben de regionale zorgaanbieders Archipel, Lunet zorg, RSZK, Vitalis WoonZorg Groep en Centrale24 een intentieverklaring ondertekend. Zij willen verregaand samen gaan werken op het gebied van innovatie en zorgtechnologie. Het doel van de samenwerking is nog beter in te spelen op de toenemende zorgvraag in de ouderen- en gehandicaptenzorg.

De vijf zorgorganisaties komen al geruime tijd bij elkaar om over de grenzen van de eigen organisatie na te denken over innovatieve ideeën en technologieën. De organisaties kennen elkaar al goed omdat ze ook samen werken om de nachtzorg gezamenlijk te organiseren. De huidige aankondiging is volgens hen de eerste stap op weg naar meer innovatieve samenwerking in de regio, met concrete vervolgstappen in de komende jaren. Een investeringsfonds waarmee de aangesloten organisaties de bedachte digitale innovatie daadwerkelijk uit kunnen voeren, is het eerste concrete wapenfeit.

Garanderen zorg in toekomst

Alleen door samen te werken, verwachten de vijf aanbieders van langdurige zorg dat zij ook in de toekomst kwalitatieve zorg in Zuidoost-Brabant kunnen garanderen. De ouderenzorg- en gehandicaptenzorgsector hebben volgens de initiatiefnemers dezelfde gezamenlijke uitdagingen en doelen. Onder die uitdagingen vallen onder meer de kloof tussen enerzijds het toenemend aantal zorgbehoevenden (onder meer door vergrijzing) en het dalend aantal zorgmedewerkers. Verder willen mensen met een zorgvraag willen langer thuis wonen Robotica, zorg-op-afstand, leefstijlmonitoring en standaardisatie van gedigitaliseerde gegevensuitwisseling (zoals via stimuleringsprogramma InZicht) kunnen bijdragen aan het aanpakken van knelpunten. Zo bieden de technologieën mogelijkheden om de zorg slimmer te organiseren, stellen de vijf samenwerkende organisaties.

Bundelen digitale innovatie

Op het gebied van zorgtechnologie is kennisinstituut Vilans al langer bezig met het bundelen van initiatieven. Zo bracht Vilans zorgorganisaties samen om praktijkervaring op te doen met diverse vormen van robotica. Verder bracht het kennisinstituut begin dit jaar een functiewijzer uit waarmee zorgorganisaties praktische handvatten krijgen over de beschikbare domotica-toepassingen voor dementiezorg. Ook op het gebied van leefstijlmonitoring en andere toepassingen voor langdurig zorgbehoevenden - al dan niet in Europees verband - is Vilans actief met diverse projecten. AAL-projecten zoals FreeWalker zijn hier een voorbeeld van.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!