SKI-tool: ziekenhuisdata voor patiënt-benchmarking

29 juni 2022
3d image Benchmarking issues concept word cloud background
Data
Nieuws

Iedereen kan met de SKI-tool sinds kort opzoeken hoe ziekenhuizen en zelfstandige klinieken ten opzichte van elkaar per behandeling presteren. Het gaat om zowel kwalitatieve als kwantitatieve data. De zogeheten SKI-tool maakt deze publieksvriendelijke ontsluiting van zorgorganisaties mogelijk. Het Zorginstituut financiert de open toegang van deze data.

De SKI-tool, voluit Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren, is een online product van Dutch Hospital Data (DHD). ‘Met een financiering van ongeveer € 15.000 heeft Zorginstituut Nederland ervoor gezorgd dat de verplichte kwaliteitsindicatoren medisch-specialistische zorg (MSZ) en integrale geboortezorg voor iedereen zijn ontsloten. Ook klantpreferente MSZ-indicatoren zijn aan de SKI-tool toegevoegd. MSZ-indicatoren geven aan wat voor patiënten het zwaarst weegt bij het kiezen van een ziekenhuis’, staat op de website van het Zorginstituut.  

Kwaliteitsindicatoren SKI-tool

De kwaliteitsindicatoren die via de SKI-tool worden ontsloten, zijn afkomstig van de Transparantiekalender van het Zorginstituut. Daar zijn die data trouwens ook toegankelijk, maar daar staan ze volgens Laura Koopman, projectleider Transparantie MSZ bij Zorginstituut Nederland op  grote Excel-sheets. “De SKI-tool is een stuk gebruiksvriendelijker. Een beter toegang en ontsluiting van data kan volgens de ontwikkelaars bijdragen aan passende zorg voor patiënten.”

Tevens kunnen bepaalde feiten, zoals het aantal operaties die op een bepaald gebied zijn gedaan, de patiënt ondersteunen bij de keuze van de behandelaar. Ook het ziekenhuis zelf heeft voordeel van deze transparantie omdat deze bijdraagt aan het lerend vermogen van de organisatie. Koopman: “Bovendien heeft zo iedereen toegang tot dezelfde informatie waar we allemaal gebruik van kunnen maken bij het verder verbeteren van de MSZ-zorg."

Database en vergelijkingstool

De SKI-tool is een database en vergelijkingstool die ontwikkeld is voor en door ziekenhuizen. Tot het voorjaar van 2022 mochten zij ook alleen die tool gebruiken. En ook nu blijft nog een deel van de data onzichtbaar voor het publiek. Maar er is nu wel heel veel info over behandelingen voor het publiek online en openbaar beschikbaar gemaakt.  

Zo kan met de SKI-tool alfabetisch op aandoening of behandeling worden gezocht en zijn er mogelijkheden om informatie naar diagrammen en grafieken om te zetten. Hiermee kunnen individuele patiënten ziekenhuizen en zelfstandige klinieken eigenhandig benchmarken. Ze kunnen bijvoorbeeld zien welke ziekenhuizen het goed doen bij bepaalde behandelingen en welke minder scoren. Met de SKI-tool kan die benchmarking tot slot niet alleen op landelijk niveau maar ook op regionaal niveau worden gedaan.