Spoedverwijzing HAP-SEH kan landelijk na succesvolle pilots

wo 28 oktober 2020 - 07:56
Ambulance-RAV_draak_DenBosch_bewerkt_2043-scaled
Digitalisering
Nieuws

VZVZ heeft onlangs twee pilots met een nieuwe zorgtoepassing succesvol afgerond. Het gaat om het versturen van spoedverwijzingen vanuit de huisartsenpost (HAP) naar de spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis. Volgens de organisatie die onder meer het LSP beheert, zien de deelnemende huisartsenposten en Spoedeisende hulpposten de spoedverwijzing als een grote toegevoegde waarde in het zorgproces. Zij maakt de zorg efficiënter, versnelt het werken en het voorkomt fouten.

Op 15 juli 2020 begon de eerste pilot om digitaal versturen van spoedverwijzingen vanuit de huisartsenpost naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis te testen. Huisartsenpost (HAP) Medrie en de spoedeisende hulp (SEH) van het Saxenburgh Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg waren hierbij betrokken. Op 1 september ging de tweede pilot van start. Deelnemers aan deze pilot waren HAP Oost Brabant en de SEH van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, de leveranciers Topicus en ChipSoft en het RZCC.

Digitaal versturen, verwerken spoedverwijzing

De pilots duurden elk drie maanden. Wanneer de waarnemend huisarts een patiënt naar de spoedeisende hulp verwees, kwamen bij de pilot de bevindingen en metingen van de huisartsenpost direct in het elektronisch patiëntendossier (EPD) van de spoedeisende hulp terecht. Dit gold ook voor de metingen die op de HAP worden uitgevoerd.

De SEH-medewerkers hoeven zo geen gegevens meer over te typen of te kopiëren. Hiermee is de informatie direct beschikbaar en wordt de kans op fouten een stuk kleiner. De uitwisseling van de informatie verliep via het Landelijk Schakelpunt (LSP), waar alle huisartsenposten en ziekenhuizen mee werken.

De tweede pilot sloot ook aan bij het nieuwe programma ‘Gegevensuitwisseling in de Acute Zorg’ dat VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) samen met Nictiz voorbereidt in opdracht van InEen en de Patiëntenfederatie. Dit programma is bedoeld om gecoördineerd versnelling aan te brengen in de vele projecten die nu lopen ten behoeve van de acute zorg.

Dienst permanent in gebruik

Zowel leveranciers CGM, Topicus en Chipsoft als de pilotdeelnemers HAP Oost Brabant en de SEH van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, en HAP Medrie en de SEH van het Saxenburgh Röpcke-Zweers Ziekenhuis hebben volgens VZVZ veel werk verzet om met hun proefopstelling de digitale spoedverwijzing uit te proberen. Zij noemen de digitale spoedverwijzing een grote vooruitgang en adviseren collega’s ook snel gebruik te gaan maken van deze dienst. Nu de pilots zijn afgelopen, blijft de dienst permanent in gebruik bij de pilotdeelnemers.

Nu de pilots succesvol zijn afgerond, is de weg vrij om deze zorgtoepassing landelijk uit te rollen. Zorgaanbieders die gebruik maken van de informatiesystemen CGM Callmanager, Topicus HAP en ChipSoft Hix kunnen nu beginnen. De eerste implementaties zijn al gestart. Binnenkort komt de zorgtoepassing ook beschikbaar voor SEH's die werken met AZNConnect van leverancier iHomer. Hiervoor wordt momenteel in Groningen onder begeleiding van VZVZ de eerste toepassing gerealiseerd.