Steeds meer gestandaardiseerde medische artikelgegevens uitgewisseld

27 augustus 2018
Operatie-instrumenten
Data
Nieuws

Een groot deel van de alle Nederlandse zorginstellingen is inmiddels aangesloten op GS1 Data Source Healthcare. Zowel zij als fabrikanten omarmen daarmee in toenemende mate het gestandaardiseerd uitwisselen van artikelgegevens voor medicatie en medische hulpmiddelen. Toch zijn er nog veel slagen te maken met de implementatie, stelt standaardisatieorganisatie GS1 Nederland. De tijd dringt.

GS1 Data Source Healthcare zorgt ervoor dat artikelgegevens eenduidig én makkelijk uit te wisselen zijn tussen fabrikanten en afnemers, zoals zorginstellingen en overheden. Overheidsinitiatieven én het gebruiken van de datapool versterken elkaar én verlagen de drempel om dergelijke gegevens delen met ketenpartners, zo stelt Hans Lunenborg, sectormanager gezondheidszorg bij GS1. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het internationale Global Data Synchronisation Network (GDSN). Elke week sluiten meerdere partijen zich aan. Al vele Nederlandse en (grote) buitenlandse leveranciers zijn op dit moment aangesloten Er zijn echter ook zorgen, meent Lunenborg: “De tijd om aan de slag te gaan dringt. De deadline voor het registreren van medische hulpmiddelen door zorginstellingen is dan wel een half jaar uitgesteld, toch raden we partijen aan snel te starten met de implementatie.”

LIR was aanjager

Onder druk van diverse overheidsinitiatieven neemt de druk op fabrikanten toe om artikelgegevens volgens internationale standaarden te delen met afnemers. Zorginstellingen moeten deze artikelgegevens kunnen ontvangen en in systemen registreren. Het Landelijk Implantaten Register (LIR) is de aanjager geweest voor het uitwisselen van artikelgegevens binnen de sector. Nederland loopt daarmee voor op EU-regulering: de MDR-verordening. Lunenborg ziet de animo om aan te sluiten bij GS1 Data Source Healthcare toenemen, mede dankzij de eisen van het LIR. Onder druk vanuit overheid, zorgverzekeraars en zorginstellingen komt het digitaal uitwisselen van gestandaardiseerde informatie steeds hoger op de agenda te staan. Met GS1 Data Source Healthcare speelt GS1 naar eigen zeggen in op deze behoefte.

Zekerheid arts over product

Een belangrijk voordeel volgens de sectormanager van GS1: maakt een zorginstelling gebruik van artikelgegevens uit de datapool, dan heeft een chirurg zekerheid of hij/zij werkt met het juiste product. “Leg je artikelgegevens vast in GS1 Data Source Healthcare dan maak je een koppeling tussen het product en gebruik bij de patiënt mogelijk.” Daarnaast maken veel leveranciers al gebruik van GS1 standaarden, wat de drempel van de adoptie voor gegevensuitwisseling in de sector zou moeten verlagen. Voor fabrikanten zou de stap om artikelgegevens in GS1 Data Source Healthcare in te voeren niet te groot moeten zijn. Van alle fabrikanten maakt al 85 procent gebruik van GS1 barcodes voor hun producten. De complexiteit in de huidige situatie ontstaat echter op een andere manier. Lunenborg: “Eén fabrikant levert aan tachtig verschillende ziekenhuizen. Deze gebruiken misschien wel evenveel verschillende interne identificatiestandaarden.”

Zorginstellingen aan zet

Het is aan zorginstellingen om ervoor te zorgen dat zij kunnen werken volgens de internationale standaarden, stelt Lunenborg. “Dit betekent dat zij de barcodes op de producten kunnen scannen en gestandaardiseerde artikelgegevens ontvangen. In beide gevallen verwerken zij de informatie in hun interne systemen.” De meeste fabrikanten staan open voor het werken met één unieke barcode per product. “Een internationale standaard heeft bovendien zijn voordelen. Het kost geld om per land andere specificaties aan te houden. Ook het per land uniek maken van een verpakking brengt kosten met zich mee. Eén standaard zorgt dus voor beduidend lagere kosten.”

Meer druk door MDR

De Europese Medical Device Regulation (MDR) legt nog meer druk op fabrikanten en zorginstellingen om in actie te komen. De wetgeving vereist dat artikelgegevens over medische hulpmiddelen in de EUDAMED-database worden opgenomen. De eerste deadline is mei 2020 voor het aanleveren van artikelgegevens van alle klassen (III, IIb, IIa, I) medische hulpmiddelen. Fabrikanten moeten productgegevens voor die tijd opnemen in de centrale Europese database. Ook voorzien ze verpakkingen of artikelen van een Unique Device Identifier (UDI), hiervoor gelden verschillende deadlines. Lunenborg: “Dit laat wederom zien hoe belangrijk het is om je systemen en organisatie in te richten voor het uitwisselen van data.” Veel fabrikanten werken echter nog niet met een geautomatiseerd datamanagement systeem. Hiermee is het mogelijk om per product en ziekenhuis artikelgegevens aan te leveren. Zorginstellingen bestellen nog regelmatig artikelen per fax. Kiezen ze ervoor om met één druk op de knop een bestelling te genereren uit hun Enterprise Resource Planning (ERP), dan kunnen ze veel efficiencyvoordeel behalen.”

GS1 ondersteunt partijen

GS1 geeft aan dat het fabrikanten kan ondersteunen met het gebruik van de juiste barcodes op labels en het delen van artikelgegevens met zorginstellingen. Bij zorginstellingen geldt dit voor het registreren van de artikelgegevens door middel van barcodescanning in de interne systemen. Dit maakt dat de artikelgegevens makkelijker zijn uit te wisselen. Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe de zorg haar toekomst implementeert? Wilt u deze mede inrichten, er invloed op uitoefenen en/of de relevante innovaties ervaren? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn na registratie gratis maar nu al beperkt beschikbaar! Dus wacht niet en meld u snel aan!