Thuismonitoring verkort ligduur Covid-19 patiënten

4 november 2020
Luscii-COVID-19-app-klein
Onderzoek
Nieuws

Thuismonitoring kan de ligduur van Covid-19 patiënten in het ziekenhuis flink verkorten. Op die manier kan een grotere opnamecapaciteit voor ziekenhuizen gerealiseerd worden. Dat stellen het St. Antonius Ziekenhuis en e-health aanbieder Luscii. In een groep van 33 patiënten werd een vermindering van 134 opnamedagen gerealiseerd.

Covid-19 patiënten van het St. Antonius ziekenhuis (regio Utrecht) die nog niet helemaal hersteld zijn maar wel stabiel, mogen op vrijwillige basis vervroegd met ontslag. Ter overbrugging ontvangen zij thuismonitoring met een door Luscii ontwikkelde app. Via een op maat gemaakt programma in de app geven zij dagelijks hun zuurstofsaturatie, temperatuur en klachten door.

Een team van longartsen en co-assistenten beoordeelt de trend in de gegevens en neemt zo nodig contact op. Bij verslechtering kan een snelle aanpassing van de behandeling eventueel een heropname voorkomen. Het medisch team is voor patiënten ook telefonisch beschikbaar voor aanvullende vragen.

Vijf opnamedagen minder

De resultaten uit de eerste coronagolf tonen een vermindering van gemiddeld 5 opnamedagen per patiënt. Dit is de conclusie op basis van 33 patiënten die in april en mei via thuismonitoring zijn gevolgd. Een groot deel van hen ontving thuis zuurstof. Bij deze groep was de daling het grootst met gemiddeld 6.5 opnamedagen per patiënt. Drie patiënten die zonder spoed heropgenomen werden, herstelden uiteindelijk ook voorspoedig.

97 procent van de patiënten stelt zeer tevreden te zijn over de thuismonitoring. De controle op afstand geeft een veilig gevoel. Daarnaast wordt het als prettig ervaren om te herstellen in de eigen leefomgeving, met vertrouwde mensen in de buurt. Alle gebruikers zouden deze vorm van zorg adviseren aan hun naasten.

De thuismonitoring van het St. Antonius Ziekenhuis is opgezet in een samenwerking van Christiaan van Swol (voorzitter werkgroep e-health bij Covid-19), longartsen Renske Vorselaars, Hans Hardeman en Eline Mattern, en Kalle Majoor en Agnes Grutters (allebei vijfdejaars co-assistent).

“We zagen het tekort aan bedden oplopen en wilden daarom een verpleegafdeling thuis creëren”, aldus Grutters. “Op een veilige manier, zodat het ziekenhuis capaciteit behoudt en de huisarts niet extra belast wordt. Vereiste was wel dat patiënten zichzelf thuis zouden kunnen redden.” De thuismonitoring kun volgens Grutters zien als een brug tussen het ziekenhuis en de huisarts. “We kunnen gelukkig een onbeperkt aantal patiënten includeren zonder extra kosten. Die flexibiliteit is nodig nu het aantal opnames nog altijd oploopt.”

Opnieuw inzet thuismonitoring

Gedurende de huidige tweede coronagolf zet het St. Antonius Ziekenhuis opnieuw het Luscii thuismonitoring-programma in. Inmiddels zijn bijna 20 patiënten thuis aan de slag met de app. Minder ligdagen voor hen betekent dat er meer bedden beschikbaar zijn voor COVID-19 patiënten en minder uitstel van reguliere zorg.

Verschillende ziekenhuizen hebben volgens het St. Antonius al interesse in de thuismonitoring. Dat kan relatief snel, het Maasstad ziekenhuis en het UMC Utrecht zijn ook al van start gegaan. In het Maasstad konden de afgelopen tijd meer dan 40 coronapatiënten eerder naar huis. Ongeveer de helft van de Nederlandse ziekenhuizen werkt al met de Luscii-app voor andere ziektebeelden. Het Nijmeegse CWZ gebruikt de app voor thuismonitoring van Covid-19 patiënten die langdurig klachten houden na een coronabesmetting.

Vermindering druk op zorg

Onderzoek van onder meer het LUMC (Leiden) en het NeLL gaf in september ook al aan dat thuis- of telemonitoring kan helpen om de druk op de zorg te verminderen. Telemonitoring kan de zorg voor patiënten met COVID-19 optimaliseren door klinische achteruitgang in een vroeg stadium te detecteren, aldus de onderzoekers. Verder vermindert telemonitoring het aantal ziekenhuisbezoeken en opnames, waardoor schaarse middelen efficiënt kunnen worden gebruikt en het risico op verdere overdracht van het virus wordt verkleind.