Toepassing e-health bij medicijngebruik

24 maart 2023
Medicijnen-in-hand-Apotheker
Onderzoek
Nieuws

Om patiënten unieke, gespecialiseerde en effectieve zorg te bieden, doet de Sint Maartenskliniek continu onderzoek naar nieuwe en bestaande behandelingen. Een goed voorbeeld van deze onderzoekstraditie is het promotieonderzoek van de aan deze kliniek verbonden Bart Pouls. Hij onderzocht de toepassing van digitale middelen voor reumapatiënten om ze te helpen bij hun medicijngebruik.

Medicijnen worden vaak gebruikt om veel chronische aandoeningen te behandelen. Daaraan kleven behalve voordelen, ook nadelen zoals bijwerkingen of de effecten van verkeerd medicijngebruik. Er is meer kans op zulke problemen omdat mensen steeds meer medicijnen gebruiken. Bovendien wordt het steeds lastiger om die problemen te voorkomen of op te lossen door de toenemende vraag naar zorg. Alle reden om slimme en efficiënte oplossingen te bedenken om de problemen rondom het gebruik van geneesmiddelen blijvend aan te pakken. Het gebruik van e-health, de toepassing van technologie in de zorg, is één van de mogelijke oplossingen.

E-health toepassingen onderzocht

Omdat het op elke plaats en elk tijdstip te gebruiken is, kan e-health in ieder geval efficiënt zijn, maar kleven er, net als bij ‘gewone’ medicijnen, ook nadelen aan wanneer het op een verkeerde wijze wordt toegepast. Het zal bijvoorbeeld technisch goed moeten werken en het doel bereiken waarvoor het ontwikkeld is. Patiënten moeten de e-health toepassing ook (willen) gebruiken. Pouls onderzocht drie van deze technologische toepassingen, die reumapatiënten kunnen helpen om thuis hun medicatie beter te gebruiken:

  • Een elektronische injectiepen ter ondersteuning bij het spuiten van medicijnen.
  • Een app waarmee jichtaanvallen bijgehouden kunnen worden.
  • Een puzzelapp om de therapietrouw bij reumaremmers te verbeteren.

Conclusie over gebruik en nut

Ten behoeve van hun medicijngebruik, maken patiënten veelvuldig gebruik van de e-health toepassingen, zo werd met het onderzoek van Pouls aangetoond. Ook kwam naar voren dat het merendeel van de patiënten de toepassingen makkelijk vindt om te gebruiken. Wel varieerde de meningen over het nut van de toepassingen aanzienlijk. Pouls concludeert dan ook dat e-health een onderdeel van de oplossing voor geneesmiddelgerelateerde problemen kan zijn, echter alleen wanneer het toegepast wordt voor de juiste doelgroep.

Met de digitale medicatiedienst cMed Plus was in 2020 al te zien hoe e-health tot een slimme medicijndispenser heeft weten te leiden die incidenten met verkeerd medicijngebruik en werkdruk voor thuiszorgmedewerkers, drastisch moet verminderen.

Nuttige tips

Een viertal voorwaarden vergroten de kans op het op de juiste wijze toepassen van e-health, zo kwam eveneens tijdens het onderzoek naar voren:

  • Gebruik e-Health als middel, niet als doel.
  • Betrek patiënten in elke stap van zorginnovatie, zodat e-health aansluit bij hun behoeften.
  • Zorg altijd voor alternatieven voor e-health, aangezien het niet voor iedereen geschikt is.
  • Wees al tijdens de onderzoeksfase bezig met de implementatie van e-health.

Creatief

Op een interactieve en speelse manier wilde Pouls laten zien waar zijn promotieonderzoek over gaat. Daartoe heeft hij zijn onderzoeken ook omgetoverd tot kleine puzzels in een Doe Boek. Wie de puzzels oplost, kruipt als het ware in zijn huid en wordt deelgenoot van de lessen die Pouls leerde tijdens zijn promotietraject. Hij stuurde dit Doe Boek onder andere naar apotheker-onderzoekers, ziekenhuisapothekers en reumatologen.

Voor geïnteresseerden is hier het proefschrift van Pouls te vinden.