Treant gebruikt real time data bij zorgplanning

wo 10 juli 2024 - 08:45
Data
Nieuws

Binnen Treant wordt ingezet op het gebruik van (real time) data in de zorgverlening. Eén van de meest tastbare voorbeelden van de implementatie van data gedreven werken binnen Treant is het eigen opgezette Ward Control Center (WCC). Het initiatief hiervoor kwam van verpleegkundigen. Het WCC is een uniek touchscreen, waarop real time informatie is af te lezen en ingevoerd kan worden.

Verpleegkundige en teamleider op de Acute Opname Afdeling (OAO) van ziekenhuislocatie Scheper van Treant in Emmen, Karin Verhoog, vertelt dat dit helpt om regie te nemen en alles overzichtelijk te houden. Ze is blij met de voordelen: “Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld zien op welk bed in welke kamer welke patiënt ligt. Ook zien we per patiënt wat de voorlopige ontslagdatum (VOD) is, welke disciplines bij een patiënt betrokken zijn en wie de hoofdbehandelaar is.” Bovendien kan goed worden gezien welke verpleegkundige de patiënt verzorgt en wat de werklast is van een verpleegkundige. Ook is overzichtelijk wat er nog moet gebeuren voordat een patiënt met ontslag kan of naar een andere afdeling kan worden verplaatst.

Handgeschreven aantekeningen

Nu alle informatie overzichtelijk op één digitaal afdelingsbord zichtbaar is, zijn de aloude whiteboards, met handgeschreven aantekeningen, verleden tijd. Aantekeningen die na het wisselen van diensten nog wel eens verloren gingen. De informatie blijft nu behouden en kan worden gebruikt om de zorgzwaarte binnen het ziekenhuis te monitoren, te evalueren en in te zetten voor de toekomst. Een afdeling die goed inzicht heeft in hoe de zorg kan worden ondersteund zijn de mensen van de afdeling Business Intelligence (BI) en het Integraal Capaciteitsmanagement (ICM). Cijfer, getallen en data worden gebruikt om de zorgverlening verder te verbeteren en het werkproces bij te sturen.

De Acute Opname afdeling was de eerste afdeling binnen Treant die het WCC in gebruik nam. Inmiddels gebruiken acht afdelingen de WCC. De meest recente ontwikkeling daarin is dat er nu ook met verpleegkundige indicatoren wordt gewerkt. Dat is de real time score van de patiënt geïntegreerd in het dashboard. De kwaliteit van zorg binnen Treant blijft zich hiermee door ontwikkelen. Ook wordt gekeken over er in de Treant Ouderenzorg kan worden gewerkt met de real time data om zo adequaat zorg te kunnen verlenen.

Een andere mooie ontwikkeling bij Treant is het eigen ontwikkelde TPO (Tactisch Plan Overleg) Dasboard op de OK. Met dit dashboard kunnen de wachttijden voor bepaalde specialismen in de gaten worden gehouden. Ook de begintijden van de operaties aan het begin van de dag worden in kaart gebracht. Een operatie die een kwartiertje later begint dan ervoor zorgen dat een operatie aan het einde van de dag niet kan doorgaan. Door de medewerkers mee te nemen in de cijfers via grafieken of overzichten kan er tijdig worden bijgestuurd.

Belang inzien van data

Treant is een zorgorganisatie met ziekenhuis- en ouderenzorg, verdeeld over 21 locaties. Het overzichtelijk en inzichtelijk houden van zorgstromen en de inzet van medewerkers is complex. Dat zorgt ervoor dat ook de Raad van Bestuur in hoog tempo systemen en dashboards zijn gaan ontwikkelen en inrichten.

Niet alleen voor bedden, patiënten en medewerkers, maakt Treant gebruik van eigen ontwikkelde dashboards, maar bijvoorbeeld ook voor rapportages. Denk hierbij aan financiële verantwoordingen en andere resultaatgerichte informatie. De volgende stap is de transformatie van het eerdergenoemde Ward Control Center naar een Patiënt Control Center, waar alle patiëntinformatie wordt weergegeven. Deze mogelijkheid gaat ook patiënten in staat stellen om meer betrokken te zijn bij hun eigen zorgproces.

Dashboard huisartsenzorg

Ook in de huisartsenzorg een nieuw dashboard ontwikkeld dat inzichten biedt in de regionale ontwikkeling van de huisartsenzorg. Je kunt er bijvoorbeeld op zien hoeveel artsen er in een bepaalde regio werkzaam zijn en aflezen hoe hoog het zorggebruik van patiënten is. Hierdoor kan op regionaal niveau worden gekeken of het zorgaanbod aansluit op het zorggebruik.

Het dashboard, ontwikkeld door Vektis in samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), heeft tot doel de problemen in de huisartsenzorg aan te pakken en bij te dragen aan de effectieve inzet van een beperkte hoeveelheid artsen en middelen.