UMCG onderzoekt nut VR-therapie voor stressvermindering

14 september 2020
VR-therapie
Onderzoek
Nieuws

Het UMCG ontvangt een ZonMW-subsidie van een half miljoen euro voor onderzoek naar het verminderen van stress. Hiervoor wordt VRelax ingezet, een virtual reality relaxatie app. Deze toepassing is ontwikkeld in samenwerking met het UMCG en werd afgelopen april al ingezet om overbelasting bij IC-verpleegkundigen als gevolg van de coronacrisis tegen te gaan.

Arts in opleiding tot psychiater Catheleine van Driel en psychiater Wim Veling voeren het onderzoek uit. Dat richt zich op mensen met depressie, psychose, bipolaire- of angststoornis. Veling en Van Driel gaan onderzoeken of de interactieve VR-natuuromgevingen van de VR-therapie mensen helpen om te ontspannen, stress te verlagen en slaap te verbeteren. Zij verwachten dat verbetering van deze leefstijlfactoren leidt tot een gunstiger beloop van de psychiatrische ziekten.

VRelax met patiënten ontwikkeld

Mensen kunnen VRelax zelfstandig thuis gebruiken met een VR-bril. De app is samen met patiënten ontwikkeld en bestaat uit tientallen ontspannende en interactieve natuuromgevingen waar gebruikers uit kunnen kiezen. Voorbeelden zijn ontspannen op het strand of spelen met sterren in de lucht.

Deelnemers aan het onderzoek gebruiken de app dagelijks een aantal weken thuis om te ontspannen en hun slaap te verbeteren. Daarbij het effect van VRelax gemeten op psychische en lichamelijke signalen van stress, evenals ervaren uitgerustheid en slaapkwaliteit. Ook kijken de onderzoekers naar het korte- en lange termijn effect op psychiatrische symptomen, terugdringen van medicatie gebruik, sociaal functioneren, kwaliteit van leven en kosten voor de maatschappij.

Beter herstel, beloop

De komende vier jaar gaan 185 patiënten deelnemen aan het onderzoek. De eerste groep kan in de tweede helft van 2021 beginnen. De uitkomsten van het onderzoek moeten patiënten en behandelaren een nieuw middel in handen geven waarmee patiënten zelfstandig de grip op hun ziekte terug krijgen. Eerder onderzoek laat zien dat het toepassen van stress-management technieken samenhangt met een beter herstel en beloop van psychiatrische aandoeningen.

Het onderzoek is een vervolg op een eerder, kleinschaliger onderzoek in het UMCG waaraan 50 poliklinische patiënten met psychische problemen meededen. Dit liet ziet dat VRelax in vergelijking met gewone ontspanningsoefeningen een groter effect had op het verbeteren van negatieve gemoedstoestanden zoals angst en verdriet.

De studie vindt plaats in het UMCG en bij Lentis en huisartsenpraktijken in de regio. Daarnaast wordt breder gezocht naar deelnemende centra. De onderzoekers werken samen met de Technische Universiteit Twente. ZonMW geeft subsidie om onderzoek te stimuleren naar de (kosten)effectiviteit van leefstijlinterventies zoals VR-therapie bij (chronische) ziekten en aandoeningen. Het project wordt uitgevoerd in samenspraak met patiënten, ervaringsdeskundigen, behandelaren en zorgverzekeraars.

VR-therapie tegen werkoverbelasting

Het UMCG zette afgelopen april al VR-therapie, in samenwerking met VRelax ontwikkeld, in om werkdruk als gevolg van de coronapandemie te verlichten. Dit moest het risico op overbelasting bij IC-medewerkers beperken. IC-verpleegkundigen in het UMCG krijgen tijdens hun dienst, om de beurt, de kans om even tien minuten te relaxen.

De eerste resultaten van de ‘Virtual Reality therapie’ waren positief. Ook het St. Jansdal zette deze vorm van therapie in, met vergelijkbaar resultaat. Bij beide zorginstellingen werden VR-brillen met speciaal ontwikkelde programma’s ingezet. IC-verpleegkundigen konden dan bijvoorbeeld een virtuele boswandeling maken of zwemmen met dolfijnen.

StressVRee bracht in juni een vergelijkbare toepassing uit, gericht op preventie van (geestelijke) gezondheidsproblemen door ontspanning. Mede vanwege de coronacrisis en de daaruit volgende economische crisis is de verwachting dat stress de komende tijd meer gezondheidsproblemen oplevert. StressVRee is ontworpen door Galaxy Games en moet onder meer helpen bij het voorkomen van die stress.