Verbetering medicatieveiligheid in de zorg

16 januari 2023
Medicatieveiligheid-a
Veiligheid
Nieuws

Beschikken over de meest actuele medicatie-informatie is voor zorgmedewerkers van groot belang om medicatiefouten te helpen voorkomen. Door de koppeling tussen HiX en de elektronische toedienregistratie van Enovation Boomerweb is de overrdacht van medicatiedata in de keten eenvoudiger geworden.

Via deze koppeling werken HiX en Enovation Boomerweb naadloos met elkaar samen. Voor apothekers die met HiX werken is het bovendien zeer gebruiksvriendelijk om door middel van Enovation Boomerweb de toedienlijsten digitaal aan te leveren aan zorgpartners. Daarmee is de doelstelling bereikt dat zorgmedewerkers te allen tijde over de meest actuele medicatie-informatie beschikken. Zo wordt de kans op medicatiefouten verkleind en daarmee de medicatieveiligheid verhoogd.

Delen toedienlijsten

Uit de woorden van Sandra de Vries van apotheek De Dorpsacker, moge blijken dat gebruikers daar in de praktijk tevreden mee zijn: “Dankzij de koppeling kunnen we de toedienlijsten digitaal delen met de thuiszorg. Doordat de thuiszorg ook digitaal de toedienregistratie bijhoudt, krijgen wij weer nauwkeurigere lijsten. Alles komt nu namelijk beter door qua tijden en wat er nog wel en niet wordt gebruikt door cliënten. Ook hebben we, doordat de toedienregistratie nu digitaal gaat, minder papierverbruik en hoeven we minder papieren tussendoor te bezorgen."

Een ander groot voordeel dat De Vries noemt, is dat door gebruikmaking van Enovation Boomerweb de chatfunctie gebruikt kan worden, hetgeen als makkelijk, veilig, laagdrempelig en duidelijk wordt ervaren. “De thuiszorg gebruikt de chat bij de patiënt thuis via de tablet. Zo hoeven ze niet alles te bewaren totdat ze op kantoor zijn. De apotheek krijgt hier ook direct ook alle juiste patiëntgegevens bij”, aldus De Vries.

Medicatieveiligheid

Digitaal samenwerken is wat de koppeling tussen zorgorganisaties en apothekers die gebruik maken van HiX nu mogelijk maakt. Door de real-time koppeling is er altijd actuele medicatie-informatie beschikbaar. Bij het toedienen van de medicatie kan de thuiszorgorganisatie of verzorgende in de app altijd zien welke medicatie, wanneer en aan wie moet worden toegediend.

Daarbij tekent de zorgmedewerkers het toedienen altijd direct digitaal af in het toedienregistratiesysteem. Papieren toedienlijsten zijn daarmee verleden tijd hetgeen niet alleen efficiënter is, maar de medicatieveiligheid ook ten goede komt.

Dat levert ook het voordeel op dat door het terug leveren van toedieninformatie aan HiX, artsen en apothekers, zij kunnen inzien hoe en of de medicatie gebruikt wordt. Er kan hierdoor immers gemonitord worden waardoor inzichtelijk wordt waar eventuele pijnpunten liggen en kan daar preventief actie op worden ondernomen.

Thuiszorgorganisaties

Rianne Vellema van Buurtzorg Dantumadeel Zuid legt uit waarom de koppeling van toegevoegde waarde is voor thuiszorgorganisaties: “Af en toe is het nog even wennen om meteen in de wijk de telefoon erbij te pakken om de medicatie af te tekenen. Maar doordat we nu al een tijdje de app gebruiken, wordt het steeds meer gewenning en is het echt heel fijn. Nu we de medicatiegegevens in de app krijgen, heb je altijd een recente medicatielijst bij de hand, ook als je niet bij de cliënt thuis bent. Wanneer nu bijvoorbeeld een cliënt een kuur krijgt, staat dit vrijwel direct ook in de app. Ook is de functie om berichten naar de apotheken te kunnen sturen erg fijn; zo kan je kort en snel doorgeven wanneer er bijvoorbeeld medicatie gestopt is. Dit scheelt veel tijd."

Het moge duidelijk zijn dat de nieuwe koppeling dus de nodige voordelen biedt voor zowel de toediener als de apotheek. Zij kunnen nu immers beide gebruik maken van Enovation Boomerweb en de apotheek hoeft geen deellijsten meer te printen. Zoals er ook minder mondeling overleg nodig is tussen de apotheker en toediener en kan alle benodigde informatie op een eenduidige en veilige manier worden verstrekt.