Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz

7 december 2023
Apotheek
Veiligheid
Nieuws

Apotheek Pijnacker Centrum is als eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsvoorziening Mitz. De apotheek volgt in de voetsporen van huisartsenpraktijk De Morgen die begin november als allereerste zorgaanbieder aansloot op Mitz. Hierbij werden de toestemmingskeuzes van 4.000 patiënten overgezet naar de online toestemmingsvoorziening. Mitz is in het Informatieberaad Zorg als bouwsteen benoemd en in het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat zorgaanbieders uiterlijk in 2025 op Mitz zijn aangesloten.

De websites Mitz-toestemming.nl voor zorgaanbieders en IT-leveranciers en MijnMitz.nl voor burgers zijn al enkele maanden gereed. En nu worden dus de eerste zorgaanbieders op het toestemmingsplatform aangesloten. Het is de bedoeling dat op den duur álle burgers op deze toekomstbestendige wijze hun toestemmingskeuze, ja of nee, kunnen  vastleggen. Het gaat er dan om of zorgaanbieders hun medische gegevens mogen delen. Met de eerste aansluitingen van de Brabantse huisartsenpraktijk op Mitz en Apotheek Pijnacker Centrum, is een belangrijke stap gezet op weg naar een verdere grootscheepse uitrol.  

Toestemmingsplatform voorkomt verwarring

De online toestemmingsvoorziening wordt nu dus snel uitgerold en het is de bedoeling dat binnenkort het diagnostisch centrum Star-shl op Mitz wordt aangesloten. In MijnMitz kunnen dus steeds meer burgers de eigen toestemmingen op eenduidige wijze vastleggen en beheren. Arjan Roelofs, apotheker bij Apotheek Pijnacker Centrum: “Toestemming geven gebeurt tot nu toe op veel verschillende plaatsen en dat geeft veel verwarring Mitz is dat geen probleem. Met dit online toestemmingsplatform regelt een patiënt al zijn toestemmingen op een centrale plaats.  Niet alleen voor ons, maar voor alle zorgaanbieders.”

VZVZ

Monique Bomers, sectorlead Farmacie bij VZVZ, ziet ook veel voordelen voor de sector met de komst van de online toestemmingsvoorziening. “Doordat de burger met Mitz zelf de eigen toestemming kan vastleggen, is bijvoorbeeld het overtypen van toestemmingsformulieren overbodig geworden. Juist om die administratieve lastenverlichting voor onder meer apothekers te realiseren, zijn we blij te zien dat leveranciers Mitz inbouwen in het apotheekinformatiesysteem.”

VZVZ is verantwoordelijk voor het beheren, (door)ontwikkelen en implementeren van Mitz en de daarbij behorende dienstverlening. “Het mooie van Mitz is dat burgers in hun toestemmingskeuze álle behandelaren in één keer kunnen aanvinken”, benadrukt Bomers. “Andere leveranciers van zorginformatiesystemen voor huisartsen en apotheken zullen voor 1 juli 2024 volgen. Vanaf dat moment kunnen we echt impact maken op de kwaliteit van zorg en de medicatieveiligheid verbeteren.”

Alfred Godeke, oprichter en CEO van SmartMed voegt toe dat de medicatieveiligheid verbeterd kan worden wanneer de informatie van een patiënt volledig, juist en accuraat is en het actuele medicatieoverzicht (AMO) van een patiënt bijvoorbeeld overal hetzelfde is. Voor de uitwisseling van medische gegevens is toestemming van de patiënt vereist en daarom is Apotheek Pijnacker Centrum met SmartMed FarmaSys 6 via het uitwisselingssysteem Landelijk Schakelpunt (LSP) aangesloten op Mitz. “Een uniforme standaard én een centrale toestemmingsregistratie zijn randvoorwaarden om patiënt- en medicatiedata veilig en effectief te kunnen uitwisselen,” stelt de CEO. "Wij kiezen daarom bewust voor de rol van koploper in de ontwikkeling van het programma MedicatieOverdracht (MP9) en Mitz.”

Mitz & inclusie

Voor mensen die minder taal- of digivaardig zijn is de functionaliteit Samen naar MijnMitz ontwikkeld. Hiermee kunnen apotheekmedewerkers hen begeleiden om hun toestemmingskeuzes vast te leggen. Door mensen vanuit de apotheek te informeren over Mitz en te helpen om hun toestemmingskeuzes vast te leggen, ontzorgen apotheken andere zorgaanbieders.

Sinds de komst van het Landelijk Schakelpunt hebben apotheken namelijk al ruim 14 miljoen toestemmingen uitgevraagd en lokaal vastgelegd in hun zorginformatiesystemen. Deze lokale toestemmingen worden overgezet naar Mitz, waarna de apotheek de toestemmingsvoorziening in gebruik neemt. Bij andere dossierhoudende zorgaanbieders zijn deze toestemmingsaantallen vele malen lager. Apotheek Pijnacker Centrum is dus ook de eerste zorgaanbieder die Samen naar MijnMitz in de praktijk zal gebruiken.

Toestemmingsplatform geeft burgers regie

Mitz moet dus een einde maken aan de veelheid aan plekken waar patiënten op dit moment toestemming vastleggen. In 2024 volgt de brede uitrol van de online toestemmingsvoorziening, met de aansluiting van onder andere alle huisartsen, huisartsenposten en apotheken die aangesloten zijn op het afsprakenstelsel AORTA en het uitwisselingssysteem Landelijk Schakelpunt.

In de online toestemmingsvoorziening Mitz kunnen burgers zelf hun keuze vastleggen en beheren. Zorgaanbieders gaan Mitz gebruiken om te controleren of de patiënt/cliënt toestemming heeft vastgelegd. Er worden geen medische gegevens via Mitz gedeeld of verstuurd. Burgers kunnen nu al in Mitz aangeven welke zorgaanbieders toegang mogen hebben tot hun medische gegevens.