Kort zorgnieuws: AiNed Fellowship beurs; NEN 7510 certificering Treant, en meer

15 december 2023
Female journalist at press conference, writing notes, holding microphone
Bestuur
Nieuws

Wekelijks ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de toewijzing van een AiNed Fellowship beurs en een nieuwe website van MedMij voor het ontsluiten van alle actief aangesloten zorgaanbieders. Verder ook aandacht voor de NEN 7510 certificering voor Treant en een nieuwe voorzitter bij de Raad van Bestuur van mProve.

AiNed Fellowship Beurs

Dr. ir. Martijn P. A. Starmans heeft een AiNed Fellowship Beurs toegewezen gekregen. Daarmee kan hij binnenkort een onderzoeksproject getiteld ‘Radiology and pathology join forces through Artificial Intelligence for Integrated Diagnostics (AIID)’ aan het Erasmus MC starten. De AiNed Fellowship Beurzen vormen een programmaonderdeel van het Nationaal Groeifonds programma AiNed. Het programma heeft als doel het aantrekken van AI-talent bij Nederlandse academische onderzoeksinstellingen met het oog op de internationale competitie voor AI-talent.

Het ontwikkelen van voorspellende modellen op basis van radiologie en pathologie zijn veelbelovend. Feit is echter dat deze vaak los van elkaar ontwikkeld worden. Om de kracht van beide beeldvormingstechnieken te bundelen, ontwikkelt dit project artificiële intelligentie (AI) algoritmes die van beide datatypes tegelijk leren om betere modellen te creëren.

Openbaar register zorgaanbieders

Begin deze maand, op 6 december, hebben Stichting MedMij en VZVZ een speciaal ontwikkelde website gelanceerd om alle bij MedMij actief aangesloten zorgaanbieders voor iedereen eenvoudig te ontsluiten. Op de site, register.medmij.nl, wordt onder andere een lijst getoond waarop de geregistreerde gegevens zoals ze in de ZKL (zorgaanbiederskoppellijst) staan.

Het register is ontwikkeld door Stichting MedMij in samenwerking met VZVZ en ZorgAB. Doel van deze ontwikkeling is een meer herkenbare zorgaanbiedersnaam. Het register is ook vindbaar via een knop op de homepage van de MedMij website. Zorgaanbieders die constateren dat de gegevens niet kloppen, kunnen contact opnemen met hun DVA.

NEN 7510 certificering voor Treant

Het afgelopen jaar heeft Treant het beleid en de processen rondom informatieverwerking, -uitwisseling en -beschikbaarheid verder geprofessionaliseerd. Die inspanning heeft ertoe geleid dat Treant ziekenhuiszorg onlangs het certificaat NEN 7510 behaald heeft. Dat betekent dat de zorginstelling haar informatiebeveiliging op orde heeft en dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat Treant zorgvuldig met hun gegevens omgaat.

De onafhankelijke certificeringsorganisatie Digitrust heeft een uitgebreide, ruim twee weken durende, audit uitgevoerd bij Treant. Ze stelden vast dat de werkprocessen binnen Treant veilig zijn en de medewerkers zich bewust zijn van het feit dat ze werken met vertrouwelijke gegevens en de risico’s die dat met zich meebrengt. De auditoren waren onder de indruk van hoe informatiebeveiliging binnen Treant geborgd is.

Nieuwe RvB-voorzitter voor mProve

Met ingang van 8 december is Stefan Kroese, voorzitter raad van bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep, benoemd tot voorzitter van het samenwerkingsverband mProve. Hij volgt Wim van Harten op die na het bereiken van zijn termijn het voorzitterschap van mProve overdraagt.

”mProve is een prachtig samenwerkingsverband dat al veel heeft bereikt en opgeleverd. We versterken elkaar door van elkaar te leren, resultaten te delen en de beste aanpak over te nemen. mProve is bij uitstek geschikt om als aanjager van vernieuwing de zorgtransformatie te versnellen. We moeten samen op zoek naar slimme oplossingen voor morgen. Ik ben ervan overtuigd dat we hier met mProve een impactvolle bijdrage aan kunnen leveren met digitale, passende zorg en arbeidsbesparende technologie. Daar zet ik mij de komende twee jaar graag en met veel plezier voor in”, aldus de kersverse voorzitter.

Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.