VGZ laat jonge ouders blockchain app Zorginstituut uitproberen

do 1 maart 2018 - 13:20
3-1-2018-foto-ondertekening
AI
Nieuws

Coöperatie VGZ en Zorginstituut Nederland zijn een praktijkproef gestart rondom blockchain in de kraamzorg. De proef is gestart in februari 2018 en loopt drie maanden. De resultaten worden eind april 2018 verwacht en moeten tonen wat de toepassing van een blockchaintechnologie in de praktijk betekent voor de administratieve processen rondom kraamzorg. De twee organisaties willen toetsen of het mogelijk is om de burger meer controle te geven over zijn eigen zorggegevens met behulp van blockchain.

Samen met kraamzorgorganisaties Liemerscare, Kraamzorg Zuid-Gelderland en Kraamzorg VDA, gebruiken de komende maanden onder ongeveer 50 kraamgezinnen de blockchaintoepassing 'Mijn Zorg Log'. Het Zorginstituut liet de app vorig jaar ontwikkelen door blockchainspecialist Ledger Leopard. Het doel was om in de praktijk inzicht te krijgen in de mogelijkheden en consequenties van blockchaintechnologie voor de bestaande processen, wet- en regelgeving en technieken in de zorg. Destijds bleek uit een proef met Appie, een fictieve burger met een zorgvraag - dat blockchain de potentie heeft voor zowel patiënten als zorgaanbieders om de informatie-uitwisseling efficiënter in te richten. Met de praktijkproef wordt nu verder getoetst wat het werken met blockchaintechnologie in de praktijk voor alle betrokken partijen betekent. Hoe ervaren burgers, zorgaanbieders en de zorgverzekeraar het gebruik van blockchaintechnologie? Minister Hugo de Jonge van VWS had de proef met Mijn Zorg Log in de kraamzorg begin februari al aangekondigd.

Urenregistratie via smartphone

Voor de praktijkproef houden de kraamverzorgenden en de jonge moeders de urenregistratie bij op een smartphone met 'Mijn Zorg Log'. Dat zorgt ervoor dat de geregistreerde uren onweerlegbaar vastgelegd worden en direct inzichtelijk zijn voor de verschillende partijen die bij de kraamzorg betrokken zijn. De moeder bepaalt zelf welke partijen zij toegang geeft tot haar gegevens en heeft realtime inzicht in hoeveel uren kraamzorg zij nog over heeft in haar budget. De controle op geleverde kraamzorguren wordt met de blockchain in de praktijkproef verlegd naar de bron: de moeder. Hiermee is controle achteraf niet meer noodzakelijk. Uit de proef moet blijken of het administratieve proces daadwerkelijk geoptimaliseerd kan worden met behulp van blockchaintechnologie.

Burger centraal

Volgens Tiana van Grinsven, lid Raad van Bestuur Zorginstituut Nederland worden er in de zorg veel gegevens vastgelegd en uitgewisseld. “Wij streven ernaar dat de burger de kwalitatief goede zorg kan krijgen en dat hij kan beschikken over de informatie die daarvoor nodig is. Met de praktijkproef beproeven wij onze bevindingen uit de eerdere verkenning naar de mogelijkheden van blockchaintechnologie. We zien dat blockchaintechnologie de potentie heeft om de burger een centrale positie te geven en administratieve processen te vereenvoudigen. De technologie staat echter nog in de kinderschoenen. Voordat we kunnen spreken van implementatie is onder andere dergelijk praktijkonderzoek nodig."

Juridische certificering

VWS Secretaris-Generaal Erik Gerritsen nam 28 september 2017 het eerste juridische certificaat in ontvangst voor Mijn Zorg Log. De eerste werkende en juridisch gecertificeerde blockchaintoepassing was de zorg is daarmee een feit. Dit certificaat werd uitgereikt door advocatenkantoor Pels Rijcken, die deze blockchain juridisch heeft getoetst. Blockchain moet voor wat betreft zorg-toepassingen wetenschappelijke, patiënt- en andere medische gegevens beter kunnen beschermen dan huidige technologische mogelijkheden. Dit kan omdat er niet langer sprake is van één centrale bewaarplek, maar omdat alle informatie verdeeld wordt over een aantal internetgebruikers. Aanpassing of opvragen van data kan dan niet meer zomaar gebeuren, omdat het dan op alle plekken tegelijk zou moeten gebeuren. De app, Mijn Zorg Log, is eigenlijk een digitaal logboek, stelde Idius Felix van Zorginstituut Nederland in september tegenover BNR: “Iedereen die betrokken is bij de zorg van de patiënt kan gegeven met elkaar delen over die zorg.’ De blockchaintechnologie maakt vervolgens mogelijk dat dit ook echt veilig kan.”