Blockchain

Blockchain is een register dat online transacties vastlegt. Deze transacties liggen niet vast op één centrale plek maar op een decentraal netwerk van organisaties. De vastlegging heeft dus plaatsgevonden op diverse computers en iedere computer beschikt hierbij over een identieke kopie van het register. De deelnemers aan een blockchain kunnen eerdere transacties bekijken, nieuwe transactie ‘blocks’ toevoegen en controleren. Deze transacties worden als een ketting (‘chain’) aan elkaar gekoppeld met behulp van cryptografie. Al deze informatie wordt gecontroleerd door de deelnemende computers. Eenmaal opgeslagen in een block zorgt de cryptografie dat deze niet meer kan worden gewist of aangepast. Misbruik van transacties is hierdoor zeer moeilijk tot onmogelijk. Dat maakt blockchaintechnologie geschikt voor het veilig en betrouwbaar vastleggen van eigendomsrechten, toegangsrechten tot informatie of persoonsgegevens zonder noodzaak voor een centrale autoriteit. Doordat blockchain een gedistribueerd systeem is, is het daarnaast lastiger voor hackers om het systeem te verstoren met een ‘denial of service’ aanval (DoS). Door de uitwisseling tussen verschillende e-healthapplicaties via blockchain te laten verlopen, waarbij de goedkeuring van de patiënt om data te delen direct wordt verwerkt, heeft blockchain de potentie om de efficiëntie van gegevensuitwisseling te verhogen. Daarbij bestaat zelfs de mogelijkheid voor toezichthouders om real-time mee te kijken door op dezelfde gedeelde gegevensbron aan te sluiten.