VIPP voor GGZ van start, regeling loopt tot en met 2021

vr 2 november 2018 - 12:04
mental-health-2019924_960_720
Digitalisering
Nieuws

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) stelt 45 miljoen euro beschikbaar voor betere gegevensuitwisseling in de geestelijke gezondheidszorg, meer medicatieveiligheid en betere beschikbaarheid van e-health. Gestandaardiseerde uitwisseling maakt dat de patiënt veiliger en makkelijker over zijn gegevens beschikt, is de gedachte. Daarmee is de patiënt eigenaar van de gegevens en in staat meer regie te hebben. De patiënt bepaalt welke gegevens hij deelt en welke zorgaanbieder die gegevens krijgt, aldus Blokhuis.

Blokhuis liet in februari van dit jaar al weten dat hij een implementatieprogramma wilde opzetten om digitalisering van gegevensuitwisseling in de ggz te versnellen, vergelijkbaar met het VIPP-programma voor ziekenhuizen, OPEN voor de eerstelijns zorg en VIPP Care (InZicht) voor de langdurige zorg. Er zou 50 miljoen euro beschikbaar komen voor investeringen in e-health en informatie-uitwisseling in de ggz. Nog dit jaar moest er meer duidelijkheid komen over de invulling van het programma.

Subsidie voor digitalisering

Ggz-instellingen kunnen in het kader van het digitaliseringsprogramma een subsidie ontvangen voor het gestructureerd vastleggen van gegevens en het veilig uitwisselen daarvan met de patiënt. Blokhuis hierover: “Het is voor patiënten heel fijn als zij op een duidelijke en veilige manier medische gegevens kunnen inzien. Het is prettig om thuis eventueel met een familielid of een goede bekende nog eens rustig terug te lezen wat er bijvoorbeeld in het behandelplan staat, of welke medicijnen zijn voorgeschreven en in welke hoeveelheid. De patiënt kan de gegevens dus zelf actief gebruiken, stelt de staatssecretaris, maar ook makkelijk delen met zorgverleners. De gegevens moeten voldoen aan de MedMij-standaarden zoals die momenteel ontwikkeld en uitgerold worden. Met PGO’s die aan deze standaarden voldoen, moeten patiënten vanaf 2019, medische gegevens kunnen bekijken, gebruiken en uitwisselen.

Medicatieveiligheid, e-health

Door recepten elektronisch te versturen, kan de behandelaar de medicatie beter verifiëren, voordat deze nieuwe voorschrijft. Daardoor gaat volgens Blokhuis de medicatieveiligheid omhoog. Doordat patiënten meer wennen aan het digitale patiëntendossier, is de stap naar het gebruik van e-health sneller gemaakt. Zo kunnen patiënten een dagelijkse stemmingsmeter invullen, die bijvoorbeeld als het wat slechter met iemand gaat, de behandelaar waarschuwt. Een belangrijke voorwaarde voor subsidies voor ggz-instellingen is dat zij daadwerkelijk resultaat behalen: als een instelling niet aan de verplichtingen in de regeling voldoet, zoals het halen van deadlines, moet deze de subsidie terugbetalen. Ook dat is vergelijkbaar met VIPP voor ziekenhuizen. GGZ instellingen kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor de subsidie. De regeling loopt van 1 november 2018 tot 1 februari 2021, al is digitale inzage in medische gegevens al een jaar eerder verplicht.

GGZ NL helpt bij behalen doelen

De regeling sluit aan op de toekomstvisie van brancheorganisatie GGZ Nederland - het op 12 december 2017 gepresenteerde visiedocument @PATIENTConnect- op informatievoorziening in de ggz. GGZ Nederland helpt ggz-instellingen bij het realiseren van de doelen. Het programmateam VIPP GGZ verzorgt bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten en faciliteert kennisuitwisseling. De brancheclub stelt dan ook blij te zijn dat de regeling van start is gegaan en moedigt de achterban aan er zoveel mogelijk gebruik van te maken. “Het werken aan de doelen van de VIPP GGZ regeling raakt een gehele ggz-instelling”, aldus Veronique Esman, directeur GGZ Nederland. “Behandelaren en administratief medewerkers gaan gegevens gestructureerd vastleggen, waardoor we één taal gaan spreken, uitwisseling tussen professionals en met de patiënt makkelijker wordt en administratieve lasten op termijn worden verminderd. Maar nog belangrijker: de patiënt krijgt meer regie over zijn behandeling en zorg.”   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!